SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

NEGA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

VSEBINSKI SKLOP: NEGA

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

NEG 1

 • Izvaja osnovno in specialno nego rok

Rutinski nivo

NEG 2

 • Pripravi kožo za ličenje

Osnovni nivo

NEG 3

 • Izvaja osnovno in specialno nego las in lasišča

Napredni nivo

NEG 4

 • Izvaja nego lasničarskih izdelkov

Rutinski nivo


Operativni cilji

NEG1 Izvaja osnovno in specialno nego rok

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:
osnovne nege:

 • na umitih rokah opravi dezinfekcijo,
 • odstrani lak z uporabo odstranjevalcev laka glede na tip nohta,
 • krajšati in oblikovati nohte, urediti obnohtno kožico,
 • izvesti masažo rok z uporabo različnih tehnik,
 • nanesti lak;
 • specialna nega:
 • izvesti postopke specialne nege.

Dijak

 • pozna zgradbo in funkcije nohta,
 • prepozna spremembe na nohtih, ki zahtevajo kozmetično nego (lomljiv, mehak, neraven, odebeljen noht, noht, ki se cepi, glivični noht),
 • pozna najpogostejše bolezni nohtov (našteje in opiše najpogostejše napake, nohtne ploščice in bolezni nohtnega ležišča) in kože na rokah,
 • pozna kontraindikacije za izvajanje manikure in nege rok,
 • pozna proizvode za dezinfekcijo rok,
 • pozna pripomočke za piljenje, oblikovanje,
 • pozna vrste pilingov,
 • pozna sodobne postopke za nego obnohtne kožice,
 • pozna učinek toplotnega delovanja na kožo,
 • pozna in upošteva sanitarno higienske predpise in varstvo pri delu,
 • pozna sodobne masažne tehnike in jih zna pravilno izvajati,
 • pozna delovanje eteričnih olj in njih uporabo.

Dijak je zmožen:

 • prepoznati tipe nohtov,
 • prepoznati bolezenske znake rok in nohtov,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • odgovorno ukrepati za ohranjanje zdravja,
 • pojasniti varovalne dejavnike za ohranjanje zdravja in pojasniti značilnosti kozmetičnih proizvodov za nego nohtov in rok,
 • oceniti poklicno ogroženost v frizerskem poklicu,
 • razumeti pomen sestave preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • odgovorno ravnati s strankami in njihovim zdravjem,
 • zavarovati pred naraščajočo ogroženostjo človeka in človeške kože zaradi številnih sprememb v okolju,
 • razumeti in zaznati ekološke probleme,
 • pojsniti uporabo tehnik, preparatov, naprav, pripomočkov, orodij,
 • povezati urejenost rok s celostno podobo, kot znak skrbi za zdrav in urejen izgled.

NEG 2 - Pripravi kožo za ličenje

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • izbrati ustrezne pripomočke in preparate, ki jih potrebuje pri delu,
 • površinsko očistiti obraz,
 • pripraviti kožo za nadaljnje postopke ličenja,
 • nanesti kremno podlago,
 • izbrati ustrezno barvo pudra za kožo okoli oči,
 • izbrati in uporabljati preparate glede na tip in stanje kože,
 • popraviti večje ali manjše napake s korekturno tehniko,
 • korigirati neestetske pojave na obrazu,
 • nanesti puder v treh stopnjah: korekturni puder, ten puder, puder v prahu,
 • oblikovati morfologijo obraza z uporabo barv in tehnik.

Dijak:

 • pozna razkužila, metode dezinfekcije in sterilizacijo,
 • pozna anatomijo in fiziologijo kože,
 • pozna morfologijo obraza,
 • pozna tipe in stanja kože,
 • pozna razmerja obraza,
 • pozna načela simetrije obraza in elemente obraza,
 • pozna tehniko, preparate in pripomočke za čiščenja obraza,
 • pozna osnove senčenja in svetlobe,
 • pozna tehnike teniranja, toniranja, niansiranja, senčenja, barvanja,
 • pozna klasične in trenutne trende,
 • pozna korekturne tehnike in izdelke ter jih zna izbrati,
 • pozna različne stile ličenja glede na priložnost in namen,
 • zna določiti neestetske pojave na obrazu,
 • pozna osnove psihologije in etike.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati osebno higieno in higieno okolja ter estetiko, za ohranjanje psihofizičnega zdravja,
 • se empatično odzvati na počutje drugega,
 • sprejeti vlogo izobraževalca,
 • primerjati vplive različnih aktivnosti in razvad na zdravje,
 • prepoznati sestavo preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • stalno skrbeti za dezinficiranje in steriliziranje pripomočkov,
 • uporabiti specialno tehnologijo in pripomočke ter sodobno strokovno programsko opremo,
 • tolerantno komunicirati o zdravstvenih posebnostih s stranko,
 • sprejeti odločitve po posvetovanju v timu,
 • imeti samospoštovanje, na osnovi strokovnega znanja.
NEG 3 - Izvaja osnovno in specialno nego las in lasišča

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • analizirati in oceni kakovost las in lasišča,
 • izbrati ustrezne preparate glede na kakovost las in lasišča in glede na nadaljnje/predhodne postopke,
 • umiti lase in lasišče,
 • izvesti postopke in tehnike nege las in lasišča z osnovnimi ali specialnimi preparati,
 • negovati lase in lasišče, ki se nahajajo pod lasuljo,
 • izvesti osnovne in specialne tehnike masaže lasišča,
 • poiskati in uporabiti preparate novejših kemijskih dosežkov na področju lasne kozmetike.

Dijak:

 • pozna zgradbo lasišča, biokemijsko sestavo lasu,
 • pozna spremembe/anomalije ter bolezni las in lasišča,
 • prepozna značilnosti melanoma,
 • zna utemeljiti delovanje človeškega telesa (naravno in bolezensko izpadanje las),
 • zna izbrati ustrezne preparate za umivanje in za zaščito, glede na vrsto ciljnega tkiva,
 • pozna pomen sestave preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • pojasni ugodni vpliv pravilne tehnike masaže glave in lasišča na počutje.

Dijak je zmožen:

 • uporabiti specialne tehnologije pri izboru tretmana glede na oceno kakovosti las in lasišča,
 • odgovorno skrbeti za ohranjanje zdravja,
 • prepoznati nekatere s krvjo prenosljive bolezni, njihov potek, posledice in zdravljenje (aids, hepatitis),
 • zavarovati sebe in stranko s postopki, ki preprečujejo širjenje teh bolezni v salonu,
 • izvajati delovno disciplino ter biti pošten do strank,
 • ustrezno komunicirati, svetovati, napotiti stranke k dermatologu v primeru kožnih anomalij,
 • presoditi ustreznost izbora in uporabe preparatov,
 • kritično presoditi upravičenost uporabe izbranih preparatov glede na njihovo kemijsko sestavo,
 • izkazovati spoštljiv odnos do stranke in poskrbeti za njeno dobro počutje.NEG 4 – Izvaja nego lasničarskih izdelkov

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • analizirati in oceniti kakovost lasničarskega izdelka,
 • izbrati specialne preparate glede na nadaljnje/predhodne postopke,
 • negovati lasničarski izdelek s specialnimi preparati in tehnikami,
 • uporabiti najnovejše kemijske dosežke na področju lasne kozmetike.

Dijak:

 • loči vrsto las ( umetni, naravni lasje, geografsko poreklo naravnih las),
 • razlikuje lasničarske izdelke po kakovosti in jih zna ovrednotiti,
 • pozna značilnosti lasničarskih izdelkov iz naravnih in umetnih snovi,
 • pozna različne možnosti, tehnike in preparate za negovanje.

Dijak je zmožen:

 • pojasniti oceno kakovosti las in lasničarskega izdelka,
 • ugotoviti vzrok ter določiti vrsto preparatov in negovalnih postopkov,
 • primerno ravnati s tujo lastnino,
 • organizirati in načrtovati delo,
 • biti natančen pri postopkih negovanja.