SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

STRIŽENJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

VSEBINSKI SKLOP: STRIŽENJE

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

STR 1

 • Analizira obliko glave, obraza, posebnosti lasišča, kože obraza in rasti las, dlak z uporabo specialne tehnologije glede na tehniko striženja/ britja
Rutinski nivo

STR 2

 • Izbere in izvaja ustrezne postopke in tehnike ženskega in moškega striženja

Napredni nivo

STR 3

 • Brije in oblikuje brado, brke in zalizce

Rutinski nivo


Operativni cilji

STR 1 Analizira rast las, dlak, posebnosti lasišča, kože obraza in obliko glave, obraza.

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • analizirati morfološke značilnosti obraza, glave,
 • analizirati konstitucijo in tip telesa,
 • analizirati stanje, posebnosti pri rasti in kakovost las ter lasišča (npr.vrtince) in jih upoštevati pri načrtovanju pričeske,
 • uporabiti specialno tehnologijo s programsko opremo za načrtovanje pričeske,
 • načrtovati obliko pričeske,
 • razdeliti pramene las in se pripraviti na izvedbo izbrane tehnike striženja.

Dijak:

 • pozna morfološke značilnosti obraza, glave,
 • pozna različne konstitucijske tipe telesa,
 • zna utemeljiti razloge za tipične posebnosti pri rasti las,
 • poveže razmerja med obliko in velikostjo po likovnih zakonitostih,
 • razloži zvezo med rastjo in kakovostjo las, morfološkimi značilnostmi obraza, glave in konstitucijo telesa s končno obliko pričeske.

Dijak je zmožen:

 • usmeriti pozornost na nalogo,
 • povezati znano z neznanim,
 • odkriti odnose med celoto in deli,
 • uporabljati specialno tehnologijo,
 • ustvarjalno razmišljati,
 • v tiskanih in elektronskih virih samostojno poiskati umetnine in slike pričesk,
 • ob konkretnih primerih ugotoviti, pojasniti in ovrednotiti vplive likovnih smeri na razvoj oblike pričesk.
STR 2 Izbere in izvaja ustrezne postopke in tehnike dela za striženje/britje

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • upoštevati strankine želje o storitvi,
 • pripraviti se za delo v skladu z načeli estetike in higiensko-varnostnimi predpisi,
 • pripraviti delovni prostor in stranko glede na izbrano storitev skladno s higiensko-varnostnimi predpisi,
 • pripraviti pribor in pripomočke glede na izbrano storitev, skladno s higiensko-varnostnimi predpisi,
 • določiti morfološke značilnosti obraza, glave in izbrati postopek dela,
 • izbrati tehniko dela glede na kakovost in kvantiteto las in dlak,
 • izbrati tehniko dela glede na rast las, dlak in posebnosti lasišča, kože obraza,
 • izbrati ustrezno tehniko dela glede na celostno podobo stranke,
 • pripraviti načrt izvedbe storitve in ga predstaviti ter svetovati stranki,
 • izvesti striženje z različnim rezilnim orodjem,
 • izvesti različne tehnike striženja: klasično, sodobno, trendovsko,
 • izvesti britje,
 • oblikovati brado, brke in zalizce,
 • izvesti storitev glede na tehnične možnosti in glede na oblikovne zakonitosti,
 • tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti združiti v izrazno podobo končne oblike.
  Dijak:
 • ima znanja o oblikotvornih likovnih elementih točke, črte in oblike,
 • obvlada kompozicijska načela,
 • zna natančno določiti pravila sorazmerij,
 • sledi modnim smernicam, spremlja sodobne tehnike dela,
 • obvladuje različne postopke in tehnike striženja in britja,
 • sledi razvoju kozmetične industrije.

Dijak je zmožen:

 • skrbeti za pravilno držo pri delu in za ohranjanje zdravja,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • zagotoviti skrb in odgovornosti za ohranjanje zdravja,
 • razumeti pomen izbora postopkov in tehnik v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • dojeti zvezo med rastjo las, izbrano tehniko dela, oblikovno zasnovo in končno obliko pričeske,
 • utemeljiti pomen pravilnega izbora ustreznih tehnik za dosego želenega cilja,
 • skrbeti za čistočo, ustrezno odstranitev odpadnih las ter zaznati ekološke probleme,
 • biti ustvarjalen pri odkrivanju novih tehnik,
 • imeti primeren odnos in odgovornost do opravljene storitve na stranki,
 • uporabiti postopke priprave in obdelave računalniških informacij,
 • uporabiti specialno tehnologijo kot pomoč za načrtovanje želene oblike pričeske,
 • upoštevati izraznost kot rezultat okolja in tradicije,
 • prostoročno narisati glavo tridimenzionalno na dvodimenzionalni risarski površini z upoštevanjem zahtev naloge,
 • utemeljiti, zakaj je skiciranje in risanje pomembno za frizerski poklic.
STR 4 Brije in oblikuje brado, brke in zalizce

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak zmore :

 • ustrezno zaščititi stranko,
 • pripraviti preparate in pripomočke ter orodja za britje in za oblikovanje,
 • izvesti miljenje,
 • upoštevati smer rasti dlake in skladno s tem napenjati kožo,
 • znati ergonomično držati britve in druga rezila,
 • strokovno izvesti poteze britja in oblikovanja,
 • izvesti postopke po britju.

Dijak:

 • zna primerno zaščititi in namestiti stranko za postopek,
 • pozna različne vrste kože in zna izbrati ustrezne preparate,
 • pozna tehnike miljenja in tehnike različnih potez britja,
 • zna varno uporabljati britev in rezila za oblikovanje,
 • pozna značilnosti kože moškega obraza in rasti dlak,
 • zna ustrezno ravnati s kožo po britju,
 • utemelji uporabo masaže in nanosa ustreznih preparatov po britju.

Dijak zmore:

 • predstaviti temeljne pravne podlage za zdravje in varno delo,
 • zagotoviti varno delo,
 • pojasniti zvezo med potezami in držo britve,
 • se koncentrirati in osredotočiti na opravljanje naloge,
 • natančno opraviti britje in oblikovanje,
 • upoštevati stranko kot osebnost in izražati spoštljiv odnos,
 • doživeti pozitivna čustva ob rezultatih svojega dela,
 • načrtovati in pripraviti potek dela ter kontrolirati in oceniti rezultate.