B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: FRIZER SI /SPI

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO št. ur in tednov

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A –Splošnoizobraževalni predmeti - ključne kvalifikacije

Slovenščina

 

 

 

 

 

 

213

Italijanščina

 

 

 

 

 

 

164

Matematika

 

 

 

 

 

 

213

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

164

Umetnost

 

 

 

 

 

 

33

Naravoslovje

 

 

 

 

 

 

66*

Družboslovje

 

 

 

 

 

 

132

Športna vzgoja

 

 

 

 

 

 

164

Skupaj A

16

495

13

396

12

192

1149

B – Strokovni vsebinski sklopi **

Skupna poglavja frizerstva

 

 

 

 

 

 

148

Nega

 

 

 

 

 

 

66

Striženje

 

 

 

 

 

 

82

Barvne spremembe

 

 

 

 

 

 

82

Oblikovne spremembe

 

 

 

 

 

 

66

Skupaj B

12

396

15

495

13

208

1099

Od tega:


C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

165

10

330

10

160

655

Č – Praktično izobraževanje  pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

684

912

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

E – Odprti kurikulum

Na ravni šole

5

165

5

165

7

112

442

Skupno št. ur pouka (A+B+E)

33

1056

33

1056

32

512

2690

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

279

 

444

 

844

1567

Skupno št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

1120

 

1120

 

544

2850

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

1234

 

1234

 

1228

3762

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

3

 

3

 

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

35

111

Pojasnilo k predmetniku:
*Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.

** V vsebinskih sklopih so  integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu  lahko poveča na 7 tednov  v 1. in 2. letniku in na 19 tednov v 3. letniku; poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. letniku  praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program  izvajajo   šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z  delom se izvaja pri delodajalcih  s sklenjeno  individualno ali kolektivno učno pogodbo.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

Oznaka

Kompetence

Nivo osvajanja kompetence

SPF

SKUPNA POGLAVJA FRIZERSTVA

 

 

 

SPF 1

Pripravi sebe, delovno mesto, sprejme, svetuje in pripravi stranko

Osnovni nivo

 

 

SPF 2

Pozna, vzdržuje in skladišči naprave, pripomočke, orodja in preparate

Osnovni nivo

 

 

SPF 3

Analizira stanje in kakovost las, lasišča, kože in nohtov

 

Rutinski nivo

 

NEG  

NEGA

 

 

 

NEG 1

Izvaja osnovno in specialno nego rok

 

Rutinski nivo

 

NEG 2

Pripravi kožo za ličenje

Osnovni nivo

 

 

NEG 3

Izvaja osnovno in specialno nego las in lasišča

 

 

Napredni nivo

NEG 4

Izvaja nego lasničarskih izdelkov

 

Rutinski nivo

 

STR

STRIŽENJE

 

 

 

STR 1

Analizira rast las, dlak, posebnosti lasišča, kože obraza in obliko glave, obraza

 

Rutinski nivo

 

STR 2

Izbere in izvaja ustrezne postopke in tehnike ženskega in moškega striženja

 

 

Napredni nivo

STR 3

Brije in oblikuje brado, brke in zalizce

 

Rutinski nivo

 

BAR

BARVNE SPREMEMBE

 

 

 

BAR 1

Poslika nohte

 

Rutinski nivo

 

BAR 2

Izdela make up ter poslika obraz in telo

 

 

Napredni nivo

BAR 3

Spreminja barve las

 

 

Napredni nivo

OBL

OBLIKOVNE SPREMEMBE

 

 

 

OBL 1

Oblikuje in preoblikuje nohte

Osnovni nivo

 

 

OBL 2

Preoblikuje lase

 

Rutinski nivo

 

OBL 3

Oblikuje pričesko

 

 

Napredni nivo

OBL 4

Izdela in preoblikuje lasničarske izdelke

 

 

Napredni nivo