SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: FRIZER (SI-izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: frizer/ frizerka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Program ima še naslednje posebne cilje:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini  preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupna poglavja frizerstva

ustno, projektno delo, storitev in delovna poročila

Nega

Striženje

Barvne spremembe

Oblikovne spremembe

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov  letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu   oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega  v tretji   letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno zaključiti zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega  izpita

MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Maniker

Nacionalno poklicno kvalifikacijo maniker/ manikerka pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

Oznaka

 Kompetence

 Nivo osvajanja kompetenc

SKUPNA POGLAVJA FRIZERSTVA

SPF 1

Pripravi sebe, delovno mesto, sprejme, svetuje in pripravi stranko

Osnovni nivo

 

 

SPF 2

Pozna, vzdržuje in skladišči naprave, pripomočke, orodja in preparate

Osnovni nivo

 

 

SPF 3

Analizira stanje in kakovost nohtov

 

Rutinski nivo

 

NEGA

NEG 1

Izvaja osnovno in specialno nego rok

 

Rutinski nivo

 

BARVNE SPREMEMBE

BAR 1

Poslika nohte

 

Rutinski nivo

 

OBLIKOVNE SPREMEMBE

OBL 1

Oblikuje in preoblikuje nohte

 

Rutinski nivo

 

Vizažist

Nacionalno poklicno kvalifikacijo vizažist/ vizažistka pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc učnih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

Oznaka

 Kompetence

 Nivo osvajanja kompetenc

SKUPNA POGLAVJA FRIZERSTVA

SPF 1

Pripravi sebe, delovno mesto, sprejme, svetuje  in pripravi stranko

Osnovni nivo

 

 

SPF 2

Pozna, vzdržuje in skladišči naprave, pripomočke, orodja in preparate.

Osnovni nivo

 

 

SPF 3

Analizira stanje in kakovost las, lasišča, kože in nohtov

 

Rutinski nivo

 

NEGA

NEG 3

Pripravi kožo za ličenje

Osnovni nivo

 

 

BARVNE SPREMEMBE

BAR 2

Izdela make up ter poslika obraz in telo

 

 

Napredni nivo