SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

GRAFIČNA DODELAVA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

 

 

GD1

Izvedba tehnoloških operacij po zahtevanih kriterijih (razrez, obrez, luknjanje, perforiranje, žlebljenje, lepljenje, vroči tisk)

OSNOVNA RAVEN

 

 

GD2

Izvajanje ročnega in strojnega zgibanja ter znašanje glede na zahteve izdelka

 

RUTINSKA

RAVEN

 

GD3

Izdelovanje različnih vrst revij, brošur in merkantila z uporabo strojev

in naprav

 

RUTINSKA

RAVEN

 

GD4

Izdelovanje kartonažerskih izdelkov (merkantila, rezane in izsekane embalaže)

 

RUTINSKA

RAVEN

 

GD5

Dela, povezana z odpremo izdelkov (naslavljanje in kuvertiranje , embaliranje)

OSNOVNA RAVEN

 

 

4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

GD1 – Izvedba tehnoloških operacij po zahtevanih kriterijih (razrez, obrez, luknjanje, perforiranje, žlebljenje, lepljenje, vroči tisk)

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • pripraviti stroje, naprave in delovna sredstva za izvedbo posamezne tehnološke operacije (razrez, obrez, luknjanje, perforiranje, žlebljenje, lepljenje);
 • upravljati in vzdrževati stroje, naprave in delovna sredstva za izvedbo posamezne tehnološke operacije (razrez, obrez, luknjanje, perforiranje, žlebljenje, lepljenje);
 • izdelati posamezno tehnološko operacijo;
 • pripraviti material za izdelavo vročega tiska (folija, tiskovna forma);
 • pripraviti in vzdrževati delovna sredstva za izdelavo vročega tiska;
 • izdelati vroči tisk na izdelek;
 • upravljati in vzdrževati stroj za izdelavo vročega tiska;
 • vizualno in mersko ovrednotiti kakovost;
 • izpolnjevati poročilo o delu.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati časovne norme na podlagi delovnega naloga;
 • upoštevati osnovne zakone o varstvu in zdravju pri delu;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • sodelovati v pogovoru;
 • preveriti kakovost izdelka;
 • uporabljati navodila za uporabo strojev in naprav;
 • sprejemati odgovornosti in načrtovati naloge.

GD2 – Izvajanje ročnega in strojnega zgibanja ter znašanje glede na zahteve izdelka

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • pripraviti materiale, orodja in stroje za zgibanje oziroma znašanje;
 • pripraviti naprave za izvedbo dodatnih tehnoloških operacij na zgibalnih strojih;
 • razporediti posamezne knjigoveške pole;
 • izdelati vse vrste zgibov (strojno in ročno);
 • znašati knjigoveške pole strojno ali ročno;
 • upravljati in vzdrževati stroje in delovna sredstva za zgibanje in znašanje;
 • vizualno in mersko ovrednotiti kakovost;
 • izpolniti poročilo o delu.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • upoštevati osnovne zakone o varstvu in zdravju pri delu;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • sodelovati v pogovoru;
 • vzdrževati red in čistočo na delovnem mestu;
 • preveriti kakovost izdelka;
 • uporabljati navodila za uporabo strojev in naprav.

 

Poklicna kompetenca

GD3 – Izdelovanje različnih vrst revij, brošur in merkantila z uporabo strojev in naprav

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • izpeljati tehnološki postopek za izdelavo revije, brošure in merkantila;
 • pripraviti material, delovna sredstva za izdelavo
 • revije, brošure in merkantila (knjižni blok, ovitek, platnica);
 • izdelati različne vrste revij, brošur in merkantila;
 • upravljati in vzdrževati stroje in naprave za izdealvo revij in brošur;
 • pripravi material in izdelati vroči tisk na izdelek;
 • vizualno in mersko ovrednotiti kakovost;
 • izpolniti poročilo o delu.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • upoštevati osnovne zakone o varstvu in zdravju pri delu;
 • sprejemati odgovornost in načrtovati naloge;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • preveriti kakovost izdelka;
 • uporabljati navodila za uporabo strojev in naprav.

Poklicna kompetenca

GD4 – Izdelovanje kartonažerskih izdelkov (merkantil, rezana in izsekana embalaža)

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • izpeljati tehnološki postopek za izdelavo rezane, izsekane embalaže in merkantila;
 • pripraviti material in delovna sredstva;
 • izdelati različne vrste merkantila in embalaže;
 • upravljati stroje in naprave za izdelavo merkantila in embalaže;
 • izpolniti poročilo o delu;
 • vizualno in mersko ovrednotiti kakovost.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati časovne normative;
 • upoštevati osnovne zakone o varstvu in zdravju pri delu;
 • sprejemati odgovornost in načrtovati naloge;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • uporabljati navodila za uporabo strojev in naprav;
 • sodelovati v pogovoru;
 • vzdrževati red in čistočo na delovnem mestu;
 • preveriti kakovost izdelka.

Poklicna kompetenca

GD5 – Dela, povezana z odpremo izdelkov (naslavljanje in kuvertiranje, embaliranje)

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • izbrati predpisane materiale za embaliranje izdelkov;
 • pakirati, kuvertirati, naslavljati in odpremiti končni izdelek;
 • izpolnjevati poročilo o delu.

 

 

Dijak je zmožen:

 • upoštevati osnovne zakone o varstvu in zdravju pri delu;
 • sprejemati odgovornost in načrtovati naloge;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • uporabljati navodila za uporabo naprav za embaliranje;
 • sodelovati v pogovoru;
 • vzdrževati red in čistočo na delovnem mestu;
 • preveriti kakovost odpremljenega izdelka.