B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: RAČUNALNIKAR/SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

213

12

P2

Matematika

Obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

Obvezno

164

9

P4

Umetnost

Obvezno

33

2

P5

Družboslovje

Obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

Obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

Obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

Obvezno

136

6

M2

Upravljanje z uporabniško programsko opremo

Obvezno

102

5

M3

Vzdrževanje informacijske opreme

Obvezno

209

10

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Obvezno

136

6

M5

Programiranje naprav

Obvezno

160

8

M6

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

Obvezno

160

8

M7

Napredno vzdrževanje strojne opreme

Izbirno

170

9

M8

Napredno vzdrževanje programske opreme

Izbirno

170

9

Skupaj B

 

1073

52

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

582

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

66

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

 5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku: 

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere en strokovni modul: M7 ali M8.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Upravljanje z uporabniško programsko opremo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva, informatike, elektrotehnike ali mehatronike

M3

Vzdrževanje informacijske opreme

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva, informatike, elektrotehnike

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

laborant

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Električne inštalacije)
visokošolska izobrazba iz računalniške smeri (vsebinski sklop Komunikacijske inštalacije)

učitelj

višješolska izobrazba iz elektrotehnike (sklop Električne inštalacije)
višješolska izobrazba računalništva ali informatike (sklop Komunikacijske inštalacije)

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

M5

Programiranje naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva ali informatike

M6

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva ali informatike

M7

Napredno vzdrževanje strojne opreme

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva ali informatike

M8

Napredno vzdrževanje programske opreme

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva ali informatike