B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

obvezno

136

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

obvezno

170

8

M4

Izdelava osnovnih vezij

obvezno

204

10

M5

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

obvezno

204

10

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

136

6

M7

Načrtovanje električnih inštalacij

izbirno

156

8

M8

Pogonska tehnika

izbirno

156

8

M9

Uporaba regulacij

izbirno

156

8

M10

Delovanje elektroenergetskih sistemov

izbirno

156

8

M11

Proizvodnja in prenos električne energije

izbirno

156

8

M12

Upravljanje distribucijskih omrežij

izbirno

156

8

M13

Uporaba mikroprocesorskih naprav

izbirno

156

8

M14

Prenos in zapis informacij

izbirno

156

8

M15

Vzdrževanje računalniške opreme

izbirno

156

8

M16

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

156

8

M17

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

156

8

M18

AV komunikacije

izbirno

156

8

M19

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

izbirno

156

8

M20

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

izbirno

156

8

M21

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

izbirno

156

8

M22

Računalniško oblikovanje

izbirno

156

8

Skupaj B

 

1766

86

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

614

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4523

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

640

37

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4875

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5027

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere pet strokovnih modulov:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

 

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

 

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike , mehatronike , organizacije dela ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz računalništva, elektrotehnike, mehatronike, organizacije dela

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); visokošolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); višješolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

M4

Izdelava osnovnih vezij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M5

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
visokošolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
višješolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

M7

Načrtovanje električnih inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M8

Pogonska tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M9

Uporaba regulacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M10

Delovanje elektroenergetskih sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

M11

Proizvodnja in prenos električne energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

M12

Upravljanje distribucijskih omrežij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike energetike

M13

Uporaba mikroprocesorskih naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike ali iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike ali informatike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali iz računalništva

M14

Prenos in zapis informacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M15

Vzdrževanje računalniške opreme

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz računalništva

M16

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M17

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M18

AV komunikacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M19

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M20

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

M21

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva

M22

Računalniško oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva