SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šole z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, pri tem pa morajo obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam.


PRENOVLJENI OZIROMA KREDITNO OVREDNOTENI PROGRAMI

INTERESNE DEJAVNOSTI - 352 ur

 

SKUPAJ

OBVEZNI DEL:

 

Športni dnevi

96

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

72

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.

6

Zdravstvena vzgoja

18

SKUPAJ

198

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

22

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

22

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

22

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

4

SKUPAJ

76

PROSTA IZBIRA DIJAKA

78

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov

 

Mladinska raziskovalna dejavnost

 

Tekmovalna dejavnost v znanju

 

Socialno delo

 

Mentorstva in pomoč drugim

 

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

SKUPAJ

352


IZTEKAJOČI SE OZIROMA PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

PRVI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

Pojasnilo: prvi model interesne dejavnosti velja za vse programe srednjega strokovnega izobraževanja, razen za programa tehnik mehatronike in tehnik oblikovanja.

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

 

- športni dnevi;

18

18

18

18

72

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave;

18

18

18

18

72

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;

6

 

 

 

6

- ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.;

6

 

 

 

6

- zdravstvena vzgoja.

 

18

 

 

18

SKUPAJ

48

54

36

36

174

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

 

- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad;

6

 

 

 

6

- naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke);

6

6

6

4

22

- spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja;

6

6

6

4

22

- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga);

6

6

6

4

22

- poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja.

 

 

 

4

4

SKUPAJ

24

18

18

16

76

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

24

24

42

12

106

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;

 

 

 

 

 

- tečaj cestnoprometnih predpisov;

 

 

 

 

 

- mladinska raziskovalna dejavnost;

 

 

 

 

 

- tekmovalna dejavnost v znanju;

 

 

 

 

 

- socialno delo;

 

 

 

 

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

 

 

 

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

Pojasnilo: drugi model interesne dejavnosti velja za programa tehnik oblikovanja in tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI DEL:

 

 

 

 

 

Športni dnevi

24

24

24

24

96

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

18

18

18

18

72

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

 

 

 

6

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.

6

 

 

 

6

Zdravstvena vzgoja

 

18

 

 

18

SKUPAJ

54

60

42

42

198

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

 

 

 

6

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

6

6

6

4

22

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

6

6

6

4

22

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

6

6

6

4

22

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

 

 

 

4

4

SKUPAJ

24

18

18

16

76

PROSTA IZBIRA DIJAKA

18

18

36

6

78

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

 

 

 

 

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov

 

 

 

 

 

Mladinska raziskovalna dejavnost

 

 

 

 

 

Tekmovalna dejavnost v znanju

 

 

 

 

 

Socialno delo

 

 

 

 

 

Mentorstva in pomoč drugim

 

 

 

 

 

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

 

SKUPAJ

96

96

96

64

352