B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

obvezno

136

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

obvezno

170

8

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

obvezno

136

7

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

obvezno

136

7

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

136

6

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

obvezno

136

7

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

obvezno

176

9

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

obvezno

136

7

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

156

8

M11

Upravljanje IK sistemov

izbirno

156

8

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

156

8

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

156

8

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

156

8

M15

Računalniško oblikovanje

izbirno

156

8

M16

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

izbirno

156

8

M17

AV komunikacije

izbirno

156

8

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

156

8

Skupaj B

 

1766

87

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

 D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

 E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

614

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4523

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

792

37

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4875

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5027

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike, mehatronike, organizacije dela ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike, mehatronike , organizacije dela

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); visokošolska izobrazba iz elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); višješolska izobrazba iz elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali elektrotehnike

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

učitelj

visokošolska izobrazba računalniške smeri

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
visokošolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
višješolska izobrazba iz računalništva (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

učitelj

visokošolska izobrazba računalniške smeri

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike ali iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

M11

Upravljanje IK sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M15

Računalniško oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike in za integrirane vsebine iz umetnosti visokošolska izobrazba iz umetnosti ali oblikovanja za področje integriranih vsebin

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M16

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike ali iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

M17

AV komunikacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike elektronike ali iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike