UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.

Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

Dodana je tudi informacija o šolskem letu, s katerim se začne uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije z navedenim šolskim letom. Ti učni načrti nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Obvezni/izbirni (število ur)

Izobraževalni program gimnazije

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

ANGLEŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

3.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

4.

BIOTEHNOLOGIJA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

5.

DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER

 

umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer)

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

Zgodovina in teorija drame in gledališča

obvezni maturitetni predmet (280 ur)

Umetnost giba

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Umetnost govora

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Video in film

obvezni strokovni predmet (70 ur)

Druge oblike samostojnega dela:

 

- Dramsko gledališka delavnica

(315 ur)

- Inštrument z osnovami teorije glasbe

(70 ur)

- Zvočno – glasbena delavnica

(70 ur)

- Impro delavnica

(175 ur)

- Video – filmska delavnica

(140 ur)

- Gibalna delavnica

(175 ur)

- Likovna delavnica

(140 ur)

6.

EKONOMIJA

ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)

splošna, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

7.

ELEKTRONIKA

izbirni strokovni predmet (210)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

8.

ELEKTROTEHNIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

9.

EVROPSKE ŠTUDIJE

izbirni predmet (70 ur)

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2. 2. 2012

2012/2013

10.

ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina)

izbirni predmet (35 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

11.

FILOZOFIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

12.

FIZIKA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

13.

FIZIKA

obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična gimnazija, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

14.

FRANCOŠČINA

obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
matura (predvidene dodatne ure)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

15.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

splošna, klasična, ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

16.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

17.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

18.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (105-140 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

19.

GLASBA

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

20.

GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK

 

umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Klavir

obvezni predmet (280 ur)

Zbor

druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)

21.

GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT

 

umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B –  petje-instrument)

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Petje

obvezni predmet (420 ur)

Klavir
Orgle
Harmonika
Harfa
Kitara
Violina
Viola
Violončelo
Kontrabas
Kljunasta flavta
Flavta
Klarinet
Oboa
Fagot
Saksofon

Trobenta

Rog

Pozavna

Tuba

Tolkala

Klavir – pevci

obvezni predmet (140 ur)

Klavir – orglavci

Klavir – instrumentalisti

obvezni predmet (96 oziroma 48 ur)

Komorna igra

druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur)

Zbor

druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)

Orkester

druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)

22.

GRADBENIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

131. seja, 15.4.2010

2010/2011

23.

INFORMATIKA

obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

24.

ITALIANO (lingua materna)

Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore)

Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

25.

ITALIJANŠČINA (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

26.

ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

obvezni, izbirni, matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

 

 

obvezni, matura (350 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija

obvezni, matura (420 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija

27.

KEMIJA

obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

28.

KEMIJA

obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

29.

KITAJŠČINA izbirni predmet splošna in strokovna gimnazija 155. seja, 28.2.2013 2013/2014

30.

KMETIJSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

31.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

 

splošna, klasična in strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

32.

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

33.

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

34.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)

(210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

35.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)

(140 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

36.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)

(70 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

37.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

38.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

39.

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

(210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

40.

LATINŠČINA

obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur)

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

41.

LESARSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

42.

LIKOVNA SMER

 

umetniška gimnazija (likovna smer)

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

Likovna teorija

obvezni strokovni predmet (210 ur)
maturitetni predmet (280 ur)

Predstavitvene tehnike

obvezni strokovni predmet (140 ur)
izbirni strokovni predmet (70 ur)

Bivalna kultura

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Risanje in slikanje

(420 ur)

Plastično oblikovanje

obvezni strokovni predmet (70 ur)

Osnove varovanja dediščine

(70 ur)

43.

LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje)

likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

44.

MADŽARŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

45.

MADŽARŠČINA  (drugi jezik)

obvezni predmet, matura (490 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

46.

MAGYAR NYELV (mint anyanyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

47.

MAGYAR NYELV (mint második nyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

48.

MATEMATIKA

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

49.

MATERIALI
(gradbeniški modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

50.

MATERIALI
(lesarski modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

51.

MATERIALI
(osnovni modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (70 ur)

tehniška gimnazija

128. seja,
17.12.2009

2010/2011

52.

MEHANIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

53.

MIKROBIOLOGIJA

izbirni strokovni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

54.

NEMŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

55.

OKOLJSKA VZGOJA

kroskurikularno tematsko področje

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

56.

OPISNA GEOMETRIJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

131. seja, 15.4.2010

2010/2011

57.

PLESNA SMER: MODUL A - BALET

 

umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet)

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Klasični balet

obvezni predmet (1400 ur)

Karakterni plesi

obvezni predmet (105 ur)

Klasična podržka in repertoar

obvezni predmet (280 ur)

Sodobne plesne tehnike obvezni predmet (210 ur)

Klavir

obvezni predmet (70 ur)

58.

PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES

 

umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples)

147. seja,  
2. 2. 2012

2012/2013

Balet

obvezni predmet (315 ur)

Glasba

obvezni predmet (140  ur)

Sodobne plesne tehnike

obvezni predmet (840 ur)

Uporabna anatomija

obvezni predmet (70 ur)

Ustvarjalna delavnica

druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (770 ur)

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

obvezni predmet (105 ur)

59.

PODJETNIŠTVO

obvezni predmet (315)

ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

60.

POSLOVNA  INFORMATIKA

obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35)

ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

61.

PSIHOLOGIJA (70 ur)

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

62.

PSIHOLOGIJA (280 ur)

obvezni predmet in matura (280 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

63.

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

64.

RAČUNALNIŠTVO

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

65.

RUŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

66.

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI

izbirni predmet (70 ur)

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2. 2. 2012

2012/2013

67.

SLOVENŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

68.

SLOVENŠČINA

 

dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

69.

SLOVENŠČINA

 

gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

70.

SOCIOLOGIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

71.

STROJNIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

72.

ŠPANŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

73.

ŠPORTNA VZGOJA

obvezni predmet (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

74.

ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE

obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

75.

ŠTUDIJ OKOLJA

izbirni predmet (140 ur)

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2. 2. 2012

2012/2013

76.

TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA

izbirni predmet (210 ur)

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2. 2. 2012

2012/2013

77.

UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem)

izbirni predmet (2 x 35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

78.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

matura (280 ur)

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

79.

ZGODOVINA

obvezni predmet  (280 ur)

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

80.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

81.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

82.

ZGODOVINA

obvezni predmet (350 ur)

klasična gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

83.

ZGODOVINA

obvezni predmet (210 ur)

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1.

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

2.

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

3.

GLASBENA SMER: MODUL A - GLASBENI STAVEK

560

Umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek)

4.

GLASBENA SMER: MODUL B - PETJE-INSTRUMENT
*Pete-inštrument
Solfeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
*Klavir
*Komorna igra
*Zbor-orkester
Dopolnilni inštrument


420
315
210
210
140
140
210
35

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: petje-inštrument)

5.

GLASBENA SMER: MODUL C - JAZZ-ZABAVNA GLASBA
Pete-inštrument
Sofeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Skupinska igra
Osnove improvizacije
Osnove aranžiranja


420
315
210
245
140
175
105
140

Umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C - jazz-zabavna glasba)

6.

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

7.

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

8.

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

9.

PLESNA SMER: MODUL A - BALET
*Klasični balet
*Klasična podržka in repertuar
*Sodobne plesne tehnike
*Inštrument (klavir)
Zgodovina plesa
Stilni plesi
*Karakterni plesi


1190
280
210
70
70
70
105

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: balet)

10.

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)

11.

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet

Pojasnilo
* Učni načrt je posodobljen in je objavljen v preglednici s posodobljenimi učnimi načrti.