SEZNAM JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2013/2014)

Legenda:
ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa

(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(GIB) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(GLU, GJM) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

(VID) izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

x v označenem letniku se program lahko izvaja

POJASNILA

 1. Izobraževanje po izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja traja dve do tri leta.
 2. Prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gibalno ovirani) so praviloma podaljšani od pol leta (nižje poklicno izobraževanje) do enega leta (srednje poklicno in srednje strokovno  izobraževanje).
 3. Poklicni oziroma maturitetni tečaj traja eno leto.
 4. V besedilu praviloma uporabljamo namesto izobraževalni program skrajšano ime: program.

PREGLEDNICE

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

D. POKLICNI TEČAJI

E. GIMNAZIJE

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID PROGRAM Sprejem programa (Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2013/2014
1. 2. 3.
1. 743253 Obdelovalec lesa 53/08 x x  
2. 142506 Obdelovalec lesa (GLU, GJM) 30/09 x x x
3. 589435 Pomočnik pri tehnologiji gradnje 95/09 x x  
4. 646387 Pomočnik v biotehniki in oskrbi 53/08 x x  
5. 860412 Pomočnik v tehnoloških procesih 53/08 x x  
6. 763063 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) 30/09 x x x
7. 637812 Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) 30/09 x x x
8. 287007 Pomožni administrator (GIB) 30/09 x x x
9. 502243 Preoblikovalec tekstilij 5/11 x x  
10. 466837 Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM) 47/11 x x x

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa (Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2013/2014
1. 2. 3. 4.
1. 591367 Administrator 53/08 x x x  
2. 801437 Administrator (DV) 30/09 x x x  
3. 651322 Administrator (gibalno ovirani) 53/08 x x x x
4. 896602 Administrator (IS) 30/09 x x x  
5. 758212 Administrator (slepi in slabovidni) 53/08 x x x  
6. 193977 Avtokaroserist 14/10 x x x  
7. 609882 Avtoserviser 14/10 x x x  
8. 801402 Avtoserviser (DV) 30/09 x x x  
9. 227024 Avtoserviser (IS) 30/09 x x x  
10. 511147 Bolničar-negovalec 53/08 x x x  
11. 303436 Cvetličar 55/07 x x x  
12. 469994 Dimnikar 95/09 x x x  
13. 277536 Elektrikar 53/08 x x x  
14. 217133 Elektrikar (DV) 30/09 x x x  
15. 708855 Elektrikar (GIB) 30/09 x x x x
16. 363034 Frizer 14/10 x x x  
17. 437696 Gastronomske in  hotelske storitve 53/08 x x x  
18. 814401 Gastronomske in hotelske storitve (DV) 30/09 x x x  
19. 653163 Gastronomske in hotelske storitve (IS) 30/09 x x x  
20. 507423 Geostrojnik rudar 53/08 x x x  
21. 614586 Gospodar na podeželju 55/07 x x x  
22. 811671 Gozdar 55/07 x x x  
23. 509691 Grafični operater 14/10 x x x  
24. 349496 Grafični operater (GLU, GJM) 110/10 x x x  
25. 920647 Grafični operater (gluhi in naglušni) 55/07       x
26. 105525 Inštalater strojnih inštalacij 53/08 x x x  
27. 387513 Inštalater strojnih inštalacij (DV) 30/09 x x x  
28. 882245 Izdelovalec  kovinskih  konstrukcij 53/08 x x x  
29. 732186 Izdelovalec oblačil 55/07 x x x  
30. 114163 Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) 53/08 x x x x
31. 473032 Izdelovalec suhomontažne gradnje 95/09 x x x  
32. 348054 Kamnosek 95/09 x x x  
33. 265034 Klepar-krovec 53/08 x x x  
34. 390901 Mehanik kmetijskih in delovnih strojev 53/08 x x x  
35. 193683 Mehatronik operater 14/10 x x x  
36. 845264 Mehatronik operater (DV) 30/09 x x x  
37. 830893 Mesar 55/07 x x x  
38. 105161 Metalurg 53/08 x x x  
39. 883575 Mizar 14/10 x x x  
40. 274127 Mizar (GLU, GJM) 110/10 x x x  
41. 572817 Mizar (gluhi in naglušni) 55/07       x
42. 796075 Mlekar 55/07 x x x  
43. 886571 Oblikovalec kovin-orodjar 53/08 x x x  
44. 700035 Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM) 30/09 x x x x
45. 869281 Oblikovalec kovin – orodjar (DV) 30/09 x x x  
46. 437507 Oblikovalec kovin – orodjar (IS) 30/09 x x x  
47. 708792 Pečar-polagalec keramičnih oblog 95/09 x x x  
48. 679315 Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV) 30/09 x x x  
49. 769545 Pek 55/07 x x x  
50. 383621 Polagalec talnih oblog 95/09 x x x  
51. 830004 Računalnikar 53/08 x x x  
52. 377524 Računalnikar (GLU, GJM) 110/10 x x x  
53. 505127 Računalnikar (gluhi in naglušni) 55/07       x
54. 195916 Računalnikar (GIB) 30/09 x x x x
55. 406427 Računalnikar (IS) 30/09 x x x  
56. 298396 Slaščičar 55/07 x x x  
57. 720937 Slikopleskar-črkoslikar 95/09 x x x  
58. 644791 Steklar 53/08 x x x  
59. 774263 Tapetnik 14/10 x x x  
60. 629944 Tesar 95/09 x x x  
61. 680477 Trgovec 53/08 x x x  
62. 324023 Trgovec (DV) 30/09 x x x  
63. 141792 Trgovec (IS) 30/09 x x x  
64. 674716 Upravljalec težke gradbene mehanizacije 95/09 x x x  
65. 579236 Voznik 100/11 x x x  
66. 179487 Vrtnar 55/07 x x x  
67. 121982 Zidar 95/09 x x    
68. 761033 Zlatar 30/09 x x x  
69. 158151 Živilec 14/10 x x x  

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
Programi po letnikih
š.l. 2013/2014 
1. 2. 3. 4. 5.
1. 295442 Aranžerski tehnik 53/08 x x x x  
2. 649292 Ekonomski tehnik 53/08 x x x x  
3. 458045 Ekonomski tehnik (DV) 53/08 x x x x  
4. 911771 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 53/08 x x x x  
5. 522004 Ekonomski tehnik (IS) 53/08 x x x x  
6. 878962 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 53/08 x x x x  
7. 845117 Elektrotehnik 53/08 x x x x  
8. 397964 Farmacevtski tehnik 53/08 x x x x  
9. 928697 Fotografski tehnik 30/09 x x x x  
10. 125503 Gastronomija in turizem 53/08 x x x x  
11. 361522 Geodetski tehnik 53/08 x x x x  
12. 675941 Geotehnik 53/08 x x x x  
13. 314265 Gozdarski tehnik 55/07 x x x x  
14. 278754 Gradbeni tehnik 53/08 x x x x  
15. 611212 Grafični tehnik 53/08 x x x x  
16. 288176 Grafični tehnik (GLU,GJM) 30/09 x x x x x
17. 685615 Hortikulturni tehnik 55/07 x x x x  
18. 321363 Kemijski tehnik 53/08 x x x x  
19. 946603 Kmetijsko - podjetniški tehnik 55/07 x x x x  
20. 946617 Kozmetični tehnik 55/07 in 47/11 x x x x  
21. 262836 Ladijski strojni tehnik (SI) 69/98       x  
22. 356902 Ladijski strojni tehnik 110/10 x x x    
23. 212044 Lesarski tehnik 53/08 x x x x  
24. 603974 Logistični tehnik 53/08 x x x x  
25. 623987 Medijski tehnik 53/08 x x x x  
26. 533435 Medijski tehnik (GLU,GJM) 30/09 x x x x x
27. 485891 Naravovarstveni tehnik 53/08 x x x x  
28. 466326 Okoljevarstveni tehnik 53/08 x x x x  
29. 439075 Plovbni tehnik (SI) 69/98       x  
30. 333347 Plovbni tehnik 110/10 x x x    
31. 319403 Predšolska vzgoja 53/08 x x x x  
32. 769041 Strojni tehnik 53/08 x x x x  
33. 606025 Strojni tehnik (DV) 53/08 x x x x  
34. 894516 Tehnik elektronskih komunikacij 53/08 x x x x  
35. 741041 Tehnik laboratorijske biomedicine 53/08 x x x x  
36. 955234 Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) 82/06       x  
37. 334152 Tehnik mehatronike 5/11 x x x    
38. 166033 Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) 82/06       x  
39. 559657 Tehnik oblikovanja 27/11 x x x    
40. 595623 Tehnik optik 53/08 x x x x  
41. 974183 Tehnik računalništva 53/08 x x x x  
42. 185122 Tehnik steklarstva 53/08 x x x x  
43. 321713 Tehnik varovanja 53/08 in 110/10 x x x x  
44. 400295 Ustvarjalec modnih oblačil 55/07 x x x x  
45. 171605 Veterinarski tehnik 53/08 x x x x  
46. 803075 Zdravstvena nega 53/08 x x x x  
47. 947716 Zobotehnik 53/08 x x x x  
48. 811076 Živilsko prehranski tehnik 55/07 x x x x  

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
Programi po letnikih
š.l. 2013/2014
1. 2.
1. 411481 Avtoservisni tehnik 55/07 x x
2.  326074 Ekonomski tehnik 53/08 x x
3. 151655 Ekonomski tehnik (DV) 30/09 x x
4. 624253 Ekonomski tehnik (GIB) 30/09 x x
5. 725165 Ekonomski tehnik (IS) 85/08 x x
6. 890225 Ekonomski tehnik (VID) 100/10 x x
7. 693476 Elektrotehnik 53/08 x x
8. 133091 Elektrotehnik (GIB) 30/09 x x
9. 225645 Gastronomija 53/08 x x
10. 439474 Gastronomija (DV) 30/09 x x
11. 936971 Gastronomija (IS) 85/08 x x
12. 328783 Geotehnik 53/08 x x
13. 442064 Gradbeni tehnik 100/10 x x
14. 758954 Grafični tehnik 53/08 x x
15. 306824 Grafični tehnik (GLU, GJM) 100/10 x x
16. 744205 Hortikulturni tehnik 55/07 x x
17. 865256 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 x x
18. 719831 Lesarski tehnik 53/08 x x
19. 332297 Lesarski tehnik (GLU, GJM) 100/10 x x
20. 819693 Logistični tehnik 95/09 x x
21. 623532 Strojni tehnik 53/08 x x
22. 472143 Strojni tehnik (DV) 30/09 x x
23. 940226 Strojni tehnik (GLU, GJM) 100/10 x x
24. 175602  Strojni tehnik (IS) 85/08 x x
25. 234227 Tehnik mehatronike 53/08 x x
26. 481495 Tehnik računalništva 53/08 x x
27. 999567 Tehnik računalništva (GLU, GJM) 12/13 x  
28. 999568 Tehnik računalništva (IS) 12/13 x  
29. 973854 Tehnik steklarstva 53/08 x x
30. 702373 Tehnik varovanja 95/09 x x
31. 257593 Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 x x
32. 523985 Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) 100/10 x x
33. 768376 Zdravstvena nega 53/08 x x
34. 734895 Živilsko prehranski tehnik 53/08 x x

D. POKLICNI TEČAJ

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
š.l. 2013/2014
1. 651833 Ekonomski tehnik 47/11 x
2. 862911 Gastronomija in turizem 30/09 x
3. 926863 Predšolska vzgoja 30/09 x
4. 386015 Tehnik računalništva 47/11 x

E. GIMNAZIJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa (Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2013/2014
1. 2. 3. 4.
1. 433132 Gimnazija 54/98 in 12/11 x x x x
2. 989485 Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 54/98 x x x x
3. 635474 Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 54/98 x x x x
4. 648494 Dvojezična slovensko madžarska gimnazija 54/98 x x x x
5. 690361 Klasična gimnazija 54/98 x x x x

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa (Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2013/2014
1. 2. 3. 4.
1. 233653 Ekonomska gimnazija 54/98 in 12/11 x x x x
2. 107541 Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 54/98 x x x x
3. 371413 Tehniška gimnazija 54/98 x x x x
4. 631463 Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 54/98 x x x x
5. 807555 Umetniška gimnazija 54/98, 5/00  
Glasbena smer
 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
 3. jazz-zabavna glasba
x x x x
Plesna smer
 1. balet
 2. sodobni ples
x x x x
Likovna smer x x x x
Dramsko - gledališka smer x x x x
6. 101990 Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 111/00  
Glasbena smer
 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
x x x x
 Likovna smer x x x x

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
1. 628432 Maturitetni tečaj 79/03
2. 503685 Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri 6/02
3. 187950 Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju 75/04

I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.


Z. št.
ENID Program Pridobitev javne veljavnosti
1. 873726 Program Škofijske gimnazije Vipava Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998
2.  433132 Program gimnazije Želimlje Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003
3.  126840 Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997
4.  129710 Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998
5.  819980 Waldorfska gimnazija Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999