SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

MATURITETNI TEČAJ

Izobraževalni programi maturitetnega tečaja

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Maturitetni tečaj

79/03

45. seja, 18.10.2001

2.

Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku (IS)

 

6/02

44. seja, 5.7.2001 in
45. seja, 18.10.2001

3.

Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno mešanem območju /dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku/ (DV)

 

75/04

63. seja, 18.12.2003