B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOSERVISER/SPI/IS/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Italijanščina

obvezno

213

12

P2

Slovenščina

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Naravoslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska  tehnologija

obvezno

100

4

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

75

3

M3

Tehniško komuniciranje

obvezno

150

6

M4

Materiali

obvezno

100

5

M5

Motorji in električni sistemi na vozilu

obvezno

185

8

M6

Podvozje in karoserija

obvezno

184

8

M7

Elementi konstrukcij

izbirno

64

3

M8

Elektronski sklopi

izbirno

64

3

Skupaj B

 

858

37

Od tega:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

75

3

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1520

60

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

173

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2295

112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1595

63

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2455

118

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

40

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območju je že vključen v predmetnik.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere enega izmed strokovnih modulov od M7 do M8.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

P2

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

 

P7

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz ekonomije, informatike, računalništva, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje in organizacija

 učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

M3

Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega  pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva

M4

Materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

M5

Motorji in električni sistemi na vozilu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti  ali
srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti

M6

Podvozje in karoserija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti  ali
srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti

M7

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj ali višješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike in tri leta delovnih izkušenj

M8

Elektronski sklopi

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali mehatronike