B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GEODETSKI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

408

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Psihologija

Izbirno

68

3

P8

Sociologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

7

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2168

102

B – Strokovni moduli

M1

Geodezija

obvezno

715

38

M2

Evidentiranje nepremičnin

obvezno

140

8

M3

Izdelava geodetskih načrtov

obvezno

175

9

M4

Fotogrametrija

obvezno

140

8

M5

Geodetski in izravnalni računi

obvezno

140

8

M6

Opisna geometrija

obvezno

105

7

M7

Inženirska geodezija

izbirno

70

3

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

izbirno

70

3

M9

Geodetski računalniški programi

izbirno

70

3

Skupaj B

 

1555

84

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

492

21

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

8

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

612

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4335

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

644

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4687

227

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4839

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere en predmet izmed sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 2 strokovna modula izmed strokovnih modulov M7 do M9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajata šola in delodajalec. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba sociologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Geodezija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M2

Evidentiranje nepremičnin

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M3

Izdelava geodetskih načrtov

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M4

Geodetski in izravnalni računi

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M5

Fotogrametrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M6

Opisna geometrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M7

Inženirska geodezija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije

M9

Geodetski računalniški programi

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz geodezije