B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

obvezno

136

6

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

obvezno

170

8

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

obvezno

136

7

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

obvezno

136

7

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

136

6

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

obvezno

136

7

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

obvezno

176

9

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

obvezno

136

7

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

156

8

M11

Upravljanje IK sistemov

izbirno

156

8

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

156

8

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

156

8

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

156

8

M15

Računalniško oblikovanje

izbirno

156

8

M16

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

izbirno

156

8

M17

AV komunikacije

izbirno

156

8

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

izbirno

156

8

Skupaj B

 

1766

87

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

7

 D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

 E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

614

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4523

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

792

37

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4875

229

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5027

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

znanja s področja računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, elektrotehnike ali mehatronikena najmanj višješolski ravni

M2

Uporaba IKT pri poslovanju

učitelj

znanja s področja računalništva, elektrotehnike, mehatronike, organizacije dela ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, elektrotehnike, mehatronike , organizacije dela ali ekonomije na najmanj višješolski ravni

M3

Upravljanje s programirljivimi napravami

učitelj

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja); znanja s področja elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja) na najmanj višješolski ravni;
znanja s področja elektotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave) na najmanj višješolski ravni

M4

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

učitelj

znanja s področja računalništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike ali elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M5

Vzdrževanje informacijske programske opreme

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij)
znanja s področja računalništva ali telekomunikacij (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij)

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Izdelava električnih inštalacij) na najmanj višješolski ravni;
znanja s področja računalništva ali telekomunikacij (vsebinski sklop Izdelava komunikacijskih inštalacij) na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike ali računalništva

M7

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike

M8

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M10

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M11

Upravljanje IK sistemov

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali telekomunikacij na najmanj višješolski ravni

M12

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M13

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M14

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

znanja s področja računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M15

Računalniško oblikovanje

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti na najmanj višješolski ravni

M16

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike, računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali informatike na najmanj višješolski ravni

M17

AV komunikacije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

M18

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike, mehatronike ali strojništva na najmanj višješolski ravni