SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNI TEČAJ

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Enoličen ID: 807863 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA