B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Obvezno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

105

5

P10

Kemija

Obvezno

105

5

P11

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

101

B – Strokovni moduli

M1

Osnove oblikovanja

obvezno

­102

5

M2

Grafični in medijski procesi

obvezno

102

5

M3

Kakovost in trženje

obvezno

102

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

68

4

M5

Grafična priprava

obvezno

136

8

M6

Grafični materiali

obvezno

68

4

M7

Tisk

obvezno

340

18

M8

Digitalni tisk

obvezno

102

5

M9

Sitotisk

obvezno

102

5

M10

Grafična dodelava

obvezno

340

18

M11

Ofsetni tisk

izbirno

204

10

M12

Knjigoveštvo

izbirno

102

5

M13

Kartonažerstvo

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1666

87

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

578

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

902

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Zaključni izpit / Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti:
Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli:
Šola oz. dijak lahko izbere:
a) modul M11 Ofsetni tisk ali
b) modul M12 Knjigoveštvo in modul M13 Kartonažerstvo
v skupnem obsegu 10 kreditnih točk.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Osnove oblikovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne umetnosti, likovne pedagogike, grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

    M2

Grafični in medijski procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

M3

Kakovost in trženje

učitelj vsebinskega sklopa Kakovost grafičnih in medijskih procesov

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj vsebinskega sklopa Trženje grafičnih in medijskih izdelkov

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike, ekonomije ali organizacije dela

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva in informatike, grafične tehnike ali katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja računalništva in informatike, grafične tehnike ali katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M5

Grafična priprava

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične priprave

M6

Grafični materiali

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali kemije

M7

Tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M8

Digitalni tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M9

Sitotisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M10

Grafična dodelava

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične dodelave

M11

Ofsetni tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja tiska

M12

Knjigoveštvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične dodelave

M13

Kartonažerstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja grafične tehnike z delovnimi izkušnjami s področja grafične dodelave