UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.

Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

Dodana je tudi informacija o šolskem letu, s katerim se začne uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije z navedenim šolskim letom. Ti učni načrti nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Št. Ime predmeta (modul, smer, področje...) Obvezni/izbirni (število ur) Izobraževalni program gimnazije Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje Uvajanje s šolskim letom
1. ANGLEŠČINA obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
2. ASTRONOMIJA izbirni predmet (70 ur) splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016
3. BIOLOGIJA obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
4. BIOLOGIJA obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
5. BIOTEHNOLOGIJA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
6. DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER   umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer) 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
Zgodovina in teorija drame in gledališča
obvezni maturitetni predmet (280 ur)
Umetnost giba
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Umetnost govora
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Video in film
obvezni strokovni predmet (70 ur)
Druge oblike samostojnega dela:  
- Dramsko gledališka delavnica (315 ur)
- Inštrument z osnovami teorije glasbe (70 ur)
- Zvočno – glasbena delavnica (70 ur)
- Impro delavnica (175 ur)
- Video – filmska delavnica (140 ur)
- Gibalna delavnica (175 ur)
- Likovna delavnica (140 ur)
7. EKONOMIJA ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)
splošna, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
8. ELEKTRONIKA izbirni strokovni predmet (210) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
9. ELEKTROTEHNIKA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
10. EVROPSKE ŠTUDIJE izbirni predmet (70 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
11. ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina) izbirni predmet (35 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
12. FILOZOFIJA obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
13. FIZIKA obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 168. seja, 19.2.2015 2015/2016
14. FIZIKA obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična gimnazija, strokovna gimnazija 168. seja, 19.2.2015 2015/2016
15. FRANCOŠČINA obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
matura (predvidene dodatne ure)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
16. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
17. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
18. GEOGRAFIJA obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
19. GEOGRAFIJA obvezni predmet (105-140 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
20. GLASBA obvezni predmet (70 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
21 GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK   umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek    
Glasbeni stavek obvezni predmet (560 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (210 ur)
Klavir obvezni predmet (280 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zbor druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)
22. GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT   umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B –  petje-instrument)    
Glasbeni stavek obvezni predmet (210 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (210 ur)
Petje-instrument:      
- Petje obvezni predmet (420 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Klavir
- Čembalo 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Orgle 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Harmonika
- Harfa
- Kitara
- Citre 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
- Violina 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
- Viola
- Violončelo
- Kontrabas
- Kljunasta flavta
- Flavta
- Klarinet
- Oboa
- Fagot
- Saksofon
- Trobenta
- Rog
- Pozavna
- Tuba
- Tolkala
Klavir – pevci druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Klavir – orglavci
Klavir – instrumentalisti druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (96 oziroma 48 ur)
Dopolnilni inštrument druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (35 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Komorna igra druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Zbor druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Orkester druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur) 154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013
2013/2014, 2014/2015
23. GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA        
Glasbeni stavek obvezni predmet (105 ur) umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C – jazz-zabavna glasba) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Solfeggio obvezni predmet (315 ur)
Zgodovina glasbe obvezni predmet (245 ur)
Petje-instrument  
- Jazz petje obvezni predmet (420 ur)
- Jazz klavir
- Jazz kitara
- Jazz kontrabas
- Jazz saksofon
- Jazz trobenta
- Jazz pozavna
- Jazz bobni
Glasbena tehnologija druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (35 ur)
Jazz klavir druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur)
Orkester druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (210 ur)
Osnove improvizacije druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (105 ur)
Skupinska igra druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (175 ur)
Teorija jazza z osnovami aranžiranja druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (140 ur)
24. GRADBENIŠTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 131. seja, 15.4.2010 2010/2011
25. INFORMATIKA obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
26. ITALIANO (lingua materna) Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore) Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
27. ITALIJANŠČINA (materinščina) obvezni predmet, matura (560 ur) gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
29. ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre) obvezni, izbirni, matura (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik
110. seja, 14.2.2008 2008/2009
obvezni, matura (350 ur) kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija
obvezni, matura (420 ur) kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija
30. KEMIJA obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
31. KEMIJA obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)
klasična, strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
32. KITAJŠČINA izbirni predmet splošna in strokovna gimnazija 155. seja, 28.2.2013 2013/2014
33. KMETIJSTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
34. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE   splošna, klasična in strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
35. KREATIVNO PODJETNIŠTVO izbirni predmet
(210 ur)
splošna in strokovna gimnazija 147. seja, 2.2.2012 2015/2016
36. LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
37. LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
38. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)
(210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
39. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)
(140 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
40. LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)
(70 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
41. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
42. LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
43. LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja
(210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
44. LATINŠČINA obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur) splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
45. LESARSTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
46. LIKOVNA SMER   umetniška gimnazija (likovna smer) 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
Likovna teorija obvezni strokovni predmet (210 ur)
maturitetni predmet (280 ur)
Predstavitvene tehnike obvezni strokovni predmet (140 ur)
izbirni strokovni predmet (70 ur)
Bivalna kultura
obvezni strokovni predmet (280 ur)
Risanje in slikanje (420 ur)
Plastično oblikovanje obvezni strokovni predmet (70 ur)
Osnove varovanja dediščine (70 ur)
47. LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje) likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
48. MADŽARŠČINA  (materinščina) obvezni predmet, matura (560 ur) dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
49. MADŽARŠČINA  (drugi jezik) obvezni predmet, matura (490 ur) dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
50. MAGYAR NYELV (mint anyanyelv) Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
51. MAGYAR NYELV (mint második nyelv) Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara) Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
52. MATEMATIKA obvezni predmet in matura (560 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
53. MATERIALI
(gradbeniški modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
54. MATERIALI
(lesarski modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
55. MATERIALI
(osnovni modul)
izbirni strokovni maturitetni predmet (70 ur) tehniška gimnazija 128. seja,
17.12.2009
2010/2011
56. MEHANIKA izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
57. MIKROBIOLOGIJA izbirni strokovni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
58. NEMŠČINA obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
59. OKOLJSKA VZGOJA kroskurikularno tematsko področje splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
60. OPISNA GEOMETRIJA izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 131. seja, 15.4.2010 2010/2011
61. PLESNA SMER: MODUL A - BALET   umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet)    
Klasični balet obvezni predmet (1400 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Karakterni plesi druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (105 ur)
Klasična podržka in repertoar druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (280 ur) 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 2013/2014, 2014/2015
Sodobne plesne tehnike obvezni predmet (210 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Stilni plesi druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (70 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
Klavir obvezni predmet (70 ur) 154. seja, 24.1.2013 2013/2014
Zgodovina plesa obvezni predmet (70 ur) 161. seja, 19.12.2013 2014/2015
62. PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES   umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples) 147. seja,  
2. 2. 2012
2012/2013
Balet obvezni predmet (315 ur)
Glasba obvezni predmet (140  ur)
Sodobne plesne tehnike obvezni predmet (840 ur)
Uporabna anatomija obvezni predmet (70 ur)
Ustvarjalna delavnica druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (770 ur)
Zgodovina plesa in odrske umetnosti obvezni predmet (105 ur)
63. PODJETNIŠTVO obvezni predmet (315) ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
64. PROJEKTNO DELO Z OSNOVAMI RAZISKOVALNEGA DELA izbirni predmet
(140 ur)
splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016
65. POSLOVNA  INFORMATIKA obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35) ekonomska gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
66. PSIHOLOGIJA (70 ur) obvezni predmet (70 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
67. PSIHOLOGIJA (280 ur) obvezni predmet in matura (280 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
68. RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
69. RAČUNALNIŠTVO izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
70. RUŠČINA obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)
splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
71. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI izbirni predmet (70 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
72. SLOVENŠČINA  (materinščina) obvezni predmet in matura (560 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
73. SLOVENŠČINA   dvojezična slovensko-madžarska gimnazija 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
74. SLOVENŠČINA   gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
75. SOCIOLOGIJA obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
76. STROJNIŠTVO izbirni strokovni predmet (210 ur) tehniška gimnazija 123. seja, 18.6.2009 2010/2011
77. ŠPANŠČINA obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
78. ŠPORTNA VZGOJA obvezni predmet (420 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
79. ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE
obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)
splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
80. ŠTUDIJ OKOLJA izbirni predmet (140 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
81. TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA izbirni predmet (210 ur) splošna, strokovna gimnazija 147. seja,  2. 2. 2012 2012/2013
82. UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem) izbirni predmet (2 x 35 ur) splošna, klasična, strokovna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
83. UMETNOSTNA ZGODOVINA matura (280 ur) splošna, klasična gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
84. VZGOJA ZA SOLIDARNOST

izbirni predmet (70 ur)

splošna in strokovna gimnazija

152. seja,
25. 10. 2012

2015/2016
85. ZGODOVINA obvezni predmet  (280 ur) splošna gimnazija 110. seja, 14.2.2008 2008/2009
86. ZGODOVINA obvezni predmet (280 ur) splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
87. ZGODOVINA obvezni predmet (280 ur) splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino 114. seja, 12.6.2008 2008/2009
88. ZGODOVINA obvezni predmet (350 ur) klasična gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
89. ZGODOVINA obvezni predmet (210 ur) strokovna gimnazija 111. seja, 28.2.2008 2008/2009
90. ZGODOVINA ŠPORTA

izbirni predmet (70 ur)

splošna in strokovna gimnazija

155. seja, 28. 2. 2013

2015/2016

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1.

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

2.

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

3.

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

4.

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

5.

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

6. MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)

7.

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet