Znanja izvajalcev predmetov v izobraževalnih programih gimnazije

 

Predmeti

Seja

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Angleščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

Balet
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja plesa
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Biologija

110. seja,
14. 2. 2008
in
111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Biotehnologija

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije ali kemije ali biotehnologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, kmetijstva, biokemije, farmacije ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

Bivalna kultura
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali krajinske arhitekture

Citre
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja citer
 • srednješolskega izobraževanja citer po določilih 93. člena ZOFVI

Čembalo
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja čembala

 

 

 

 

Dopolnilni instrument Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

161. seja,
19. 12. 2013

 

 

 • čembalo

učitelj

visokošolskega izobraževanja čembala

 • viola

učitelj

visokošolskega izobraževanja viole

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

 • pikolo (pikolo, altovska flavta, basovska flavta, baročna flavta)

učitelj

visokošolskega izobraževanja flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

 • angleški rog (angleški rog, oboa d'amore)

učitelj

visokošolskega izobraževanja oboe

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

 • različki saksofona (sopranski, tenorski, baritonski saksofon)

učitelj

visokošolskega izobraževanja saksofona

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

 • različki klarineta (mali klarinet v Es, basovski klarinet, basetni rog, altovski klarinet)

učitelj

visokošolskega izobraževanja klarineta

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

 • orgle

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja orgel

Dramsko-gledališka delavnica
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre ali režije

Ekonomija

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali poslovnih ved

Ekonomska geografija

14. seja,
26. 3. 1998

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Ekonomska zgodovina

111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Elektronika

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike, elektronike 

Elektrotehnika

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

Evropske študije

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, zgodovine, geografije ali filozofije

Fagot
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja fagota

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Filozofija

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Fizika

110. seja,
14. 2. 2008
in
111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Flavta
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Francoščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

Geografija

110. seja,
14. 2. 2008
in
111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Gibalna delavnica
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja plesa
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja

Glasba

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Glasba 
umetniška gimnazija
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Glasbeni jezik

28. seja,
13. 5. 1999

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, zborovskega dirigiranja ali muzikologije                                                                                                                                                                                    

Glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul A – glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Glasbena tehnologija
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta ter poznavanje računalniške notografije in snemalne tehnike po določilih 93. člena ZOFVI

Gradbeništvo

131. seja,
15. 4. 2010

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva ali arhitekture

Grščina

14. seja,
26. 3. 1998

učitelj

visokošolskega izobraževanja grščine                      

Harfa
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja harfe

Harmonika
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja harmonike

Impro delavnica
Dramsko-gledališka smer

163. seja,
27. 3. 2014

učitelj

s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI

Informatika

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Inštrument z osnovami teorije glasbe
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

 

 • klavir z osnovami teorije glasbe
 • visokošolskega izobraževanja klavirja
 • kitara z osnovami teorije glasbe
 • visokošolskega izobraževanja kitare
 • flavta z osnovami teorije glasbe,

 

 • visokošolskega izobraževanja flavte
 • violina z osnovami teorije glasbe,

 

 • visokošolskega izobraževanja violine
 • petje z osnovami teorije glasbe
 • visokošolskega izobraževanja jazz petja
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja po določilih 93. člena ZOFVI

Italijanščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

Jazz bobni
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz bobnov
 • srednješolskega izobraževanja jazz bobnov po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz kitara
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz kitare
 • srednješolskega izobraževanja jazz kitare po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz klavir
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz kontrabas
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz kontrabasa
 • srednješolskega izobraževanja jazz kontrabasa po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz saksofon
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz saksofona
 • srednješolskega izobraževanja jazz saksofona po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz trobenta
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz trobente
 • srednješolskega izobraževanja jazz trobente po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz pozavna
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz pozavne
 • srednješolskega izobraževanja jazz pozavne po določilih 93. člena ZOFVI

Jazz petje
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz petja
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja po določilih 93. člena ZOFVI

Karakterni plesi
Plesna smer: Modul A – balet

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Kemija

110. seja,
14. 2. 2008
in
111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Kitajščina

155. seja,
28. 2. 2013

Učitelj

visokošolskega izobraževanja sinologije

Kitara
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja kitare

Klarinet
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja klarineta

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Klasična podržka in repertoar
Plesna smer: Modul A – balet

 

154. seja,
24. 1. 2013
161. seja
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Klasični balet
Plesna smer: Modul A – balet

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Klavir
Glasbena smer: Modul A – glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument
Plesna smer: Modul A – balet

154. seja,
24. 1. 2013
161. seja
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja klavirja

Kljunasta flavta
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja kljunaste flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja ali čembala

Kmetijstvo

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva

Komorna igra
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013
161. seja
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta

Kontrabas
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja kontrabasa

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Laboratorijske vaje
Biotehnologija

123. seja, 18.6.2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije ali kemije ali biotehnologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, kmetijstva, biokemije, farmacije ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

Laboratorijske vaje
Elektrotehnika in elektronika

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

Laboratorijske vaje
Materiali (gradbeniški modul)

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva

Laboratorijske vaje
Materiali (lesarski modul)

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali strojništva

laborant

srednješolskega izobraževanja lesarstva

Laboratorijske vaje
Materiali (osnovni modul)

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijske tehnologije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja materialov, fizike ali kemije

Laboratorijske vaje
Mehanika in gradbeništvo

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva, strojništva ali arhitekture

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Laboratorijske vaje
Mehanika in strojništvo

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali gradbeništva

laborant

srednješolskega izobraževanja strojništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Laboratorijske vaje
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov ali poslovne informatike

Latinščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja latinskega jezika s književnostjo

Lesarstvo

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

Likovna delavnica
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, oblikovanja, scenskega oblikovanja ali arhitekture

Likovno snovanje

26. seja,
18. 3. 1999

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Likovna teorija
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, oblikovanja ali arhitekture

Likovna umetnost

110. seja, 14.2.2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Madžarščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

Matematika

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Materiali
Gradbeniški modul

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva

Materiali
Lesarski modul

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

Materiali
Osnovni modul

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega inženirstva, kmetijske tehnologije ali enopredmetni fizike

Mehanika

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali gradbeništva

Mikrobiologija

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja  mikrobiologije, biotehnologije, živilske tehnologije ali enopredmetne biologije

Nemščina

110. seja
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

Oboa
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja oboe

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Opisna geometrija

131. seja,
15. 4. 2010

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva, arhitekture, strojništva

Orgle
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja orgel

Orkester
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

154. seja,
24. 1. 2013
161. seja
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja dirigiranja, kompozicije, petja ali kateregakoli inštrumenta

Osnove improvizacije
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Osnove varovanja dediščine
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja restavratorstva, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine ali arhitekture

Pedagogika

 

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike

Petje
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja, 24.1.2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja petja

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Plastično oblikovanje
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja kiparstva

Podjetništvo

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, poslovnih ved ali organizacije

Poslovna informatika

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, poslovne informatike ali organizacije informacijskih sistemov

Pozavna
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja pozavne

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Predstavitvene tehnike
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali oblikovanja

Psihologija

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Računalniški sistemi in omrežja

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov ali poslovne informatike

Računalništvo

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov ali poslovne informatike

Risanje in slikanje
Likovna smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali likovne pedagogike

Rog
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja roga

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Ruščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

Saksofon
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja saksofona

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Skupinska igra
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Slovenska književnost in prevodi

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika ali prevajanja

Slovenščina

110. seja,
14. 2. 2008
in
114. seja,
12. 6. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Sociologija

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Sodobne plesne tehnike
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja plesa
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, kateregakoli instrumenta ali kateregakoli jazz instrumenta
 • srednješolskega izobraževanja kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Sodobne plesne tehnike
Plesna smer: Modul A – balet

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • visokošolskega izobraževanja kateregakoli instrumenta ali jazz instrumenta,
 • srednješolskega izobraževanja kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Solfeggio
Glasbena smer: Modul A – glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Stilni plesi
Plesna smer: Modul A – balet

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

 • visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
 • srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Strojništvo

123. seja,
18. 6. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

Španščina

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

110. seja,
14. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Študij okolja

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja okolja, biologije, kemije, geografije ali krajinske arhitekture

Teorija jazza z osnovami aranžiranja
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja jazz kompozicije in aranžiranja,
 • visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicija  ali dirigiranje, in poznavanje področja jazza
 • srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Tolkala
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja, 24.1.2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja tolkal

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Trobenta
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja, 24.1.2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja trobente

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Tuba
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja, 24.1.2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja tube

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Tuji jeziki: kultura in civilizacija

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

Umetnost giba
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja umetnosti giba, plesa ali baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja

Umetnost govora
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja igralstva, dramske igre, umetniške besede, režije ali slovenščine

Umetnostna zgodovina

110. seja,
14. 2. 2008

  učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Uporabna anatomija
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

147. seja,
2. 2. 2012

učitelj

visokošolskega izobraževanja medicine, biologije, farmacije ali športne vzgoje

Ustvarjalna delavnica
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

147. seja
2. 2. 2012
163. seja,
27. 3. 2014

učitelj

 

Gledališki laboratorij

s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvenih umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI

Improvizacija

 • visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Kompozicija

 • visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI.

Glasbena delavnica

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike ali muzikologije

Koreografija-interpretacija

 • visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Video in film
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja režije, fotografije, videa in novih medijev, scenaristike, snemanja ali montaže

Video-filmska delavnica
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja režije, fotografije, videa in novih medijev, scenaristike, snemanja ali montaže

Viola
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja viole

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Violina
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja violine

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Violončelo
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja violončela

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Zbor
Glasbena smer: Modul A – glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument

154. seja,
24. 1. 2013

učitelj

visokošolskega izobraževanja zborovskega dirigiranja, dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, petja ali glasbene pedagogike ali sakralne glasbe

Zgodovina

110. seja,
14. 2. 2008
in
111. seja,
28. 2. 2008

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Zgodovina glasbe
Glasbena smer: Modul A – glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B – petje-instrument
Glasbena smer: Modul C – jazz-zabavna glasba

161. seja,
19. 12. 2013

Učitelj

visokošolskega izobraževanja muzikologije

Zgodovina in teorija drame in gledališča
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, slovenščine ali primerjalne književnosti

Zgodovina plesa
Plesna smer: Modul A – balet

161. seja,
19. 12. 2013

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja baleta ali muzikologije
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Plesna smer: Modul B – sodobni ples

163. seja,
27. 3. 2014

učitelj

 • visokošolskega izobraževanja sodobnega plesa, koreografije, baleta, dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, slovenščine, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije, sociologije kulture, muzikologije, angleščine, nemščine, francoščine ali kulturologije,
 • srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Zvočno-glasbena delavnica
Dramsko-gledališka smer

128. seja,
17. 12. 2009

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta

LEGENDA UMETNIŠKIH GIMNAZIJ: