B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV/SPI/2007

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

     M1

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

  M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

     M3

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

65

4

 M4

Popravila mehanskih sklopov in naprav

obvezno

162

8

 M5

Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav

obvezno

98

5

 M6

Popravila električnih in elektronskih naprav

obvezno

98

5

 M7

Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

obvezno

132

7

 M8

Diagnostika pogonskih in delovnih strojev

izbirno

98

5

 M9

Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu

izbirno

98

5

M10

Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

izbirno

98

5

M11

Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav

izbirno

98

5

M12

Varilstvo in kovaštvo

izbirno

98

5

M13

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

izbirno

98

5

M14

Vzdrževanje pnevmatik

izbirno

98

5

M15

Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1045

54

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2680

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2840

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3752

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditinih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Opombe:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
šola oziroma dijaki izberejo:

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega usposabljanja z delom se lahko izvede v šolskih delavnicah in na šolskem posestvu.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

Srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, gozdarstva, hortikulture, vrtnarstva, gostinstva ali živilstva.

M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa: informacijsko-komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali
visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva, ki ima v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali
visokošolska izobrazba katerekoli smeri in je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur.

učitelj vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informacijsko-komunikacijska tehnologija

srednješolska ali višješolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva in gozdarstva ali računalništva in informatike
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M3

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, gozdarstva ali hortikulture ali
visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, gozdarstva, hortikulture ali kemije

M4

Popravila mehanskih sklopov in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M5

Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M6

Popravila električnih in elektronskih naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali elektrotehnike ali strojništva, ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva

M7

Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije, ali višješolska iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M8

Diagnostika pogonskih in delovnih strojev

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M9

Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije, ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M10

Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali kmetijstva ali vrtnarstva, ali višješolska izobrazba iz kmetijstva ali vrtnarstva

učitelj traktorske vožnje srednješolska ali višješolska izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

M11

Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M12

Varilstvo in kovaštvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva  ali kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz strojništva ali kmetijske mehanizacije ali višješolska izobrazba iz strojništva ali  kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M13

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, kmetijskega strojništva, zootehnike ali hortikulture, gozdarstva, živilstva ali visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike 

učitelj praktičnega pouka

Srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, kmetijskega strojništva, zootehnike, vrtnarstva, hortikulture, gozdarstva in živilstva

M14

Vzdrževanje pnevmatik

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva  ali kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz strojništva ali kmetijske mehanizacije ali višješolska izobrazba iz strojništva ali  kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M15

Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz kmetijske mehanizacije ali elektrotehnike ali strojništva, ali višješolska iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva