B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOSERVISNI TEHNIK/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno

izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

276

13

P2

Matematika

Obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

Obvezno

276

13

P5

Športna vzgoja

Obvezno

150

7

P6

Kemija

Obvezno

40

2

P7

Fizika

Obvezno

40

2

P8

Biologija

Obvezno

40

2

P9

Zgodovina

Obvezno

40

2

P10

Geografija

Obvezno

40

2

P11

Sociologija ali Psihologija

Obvezno

40

2

P12

Umetnost

Obvezno

30

2

P13

Informatika

Obvezno

60

3

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Pogonski agregati

Obvezno

66

3

M2

Podvozja motornih vozil

Obvezno

99

5

M3

Električni in elektronski sistemi

Obvezno

99

5

M4

Popravilo in vzdrževanje karoserij

Obvezno

99

5

M5

Organizacija poslovanja in dela

Obvezno

66

3

M6

Elektronski sistemi motornih vozil

Izbirno

99

5

M7

Diagnostika na motorjih

Izbirno

99

5

M8

Prenosni sistemi motornih vozil

Izbirno

99

5

M9

Zavorni sistemi motornih vozil

Izbirno

99

5

M10

Električna oprema vozila

Izbirno

99

5

M11

Karoserijska oprema in elektronika

Izbirno

99

5

Skupaj B

 

726

36

Od tega za:
C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

204

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

4

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

256*

12

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2220

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

280

 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2316

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2392

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov pouka

 

67

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

72

 

Pojasnilo k predmetniku:

Dijak izbere tri strokovne module med ponudbo izbirnih strokovnih  modulov M6 do M11.

  * Šola nameni najmanj 40 ur naravoslovnim predmetom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuj jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Pogonski agregati

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Podvozja motornih vozil

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Električni in elektronski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Popravilo in vzdrževanje karoserij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnika

Organizacija poslovanja in dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, organizacije dela ali iz ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Elektronski sistemi motornih vozil

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnika

Diagnostika na motorjih

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnika

Prenosni sistemi motornih vozil

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Zavorni sistemi motornih vozil

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Električna oprema vozila

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnika

Karoserijska oprema in elektronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

 

laborant

srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike