B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOKAROSERIST/SPI/2009

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

3

M5

Osnove motornih vozil

obvezno

124

6

M6

Električni sistemi na vozilu

obvezno

134

7

M7

Karoserijska dela

izbirno

390

18

M8

Ličarska dela

izbirno

390

18

M9

Karoserijska oprema z diagnostiko

izbirno

134

7

M10

Oblikovanje

izbirno

134

7

Skupaj B

 

1079

51

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

660

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

594

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2724

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2884

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3796

178

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M7 in M8 ter en modul izmed M9 in  M10.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV


Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, prometa ali informatike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska  izobrazba iz strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, prometa, organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove motornih vozil

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska  izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali prometa

M6

Električni sistemi na vozilu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M7

Karoserijska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska  izobrazba iz strojništva

M8

Ličarska dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M9

Karoserijska oprema z diagnostiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva, mehatronike ali elektrotehnike

M10

Oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja ali likovne umetnosti