B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: INŠTALATER  STROJNIH INŠTALACIJ/SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

3

M5

Strojne inštalacije

obvezno

196

8

M6

Osnove energijskih procesov

obvezno

132

7

M7

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje

obvezno

147

8

M8

Ogrevalni in hladilni sistemi

izbirno

146

8

M9

Klimatski in prezračevalni sistemi

izbirno

146

8

M10

Vodovod in kanalizacija

izbirno

146

8

M11

Plinske inštalacije

izbirno

146

8

 

 

 

 

 

Skupaj B

 

1064

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

40

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

591

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

132

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

138

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka.  Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:  dijak izbere dva modula izmed modulov M8 do M11.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije, sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike, biologija ali kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

M5

Strojne inštalacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M6

Osnove energijskih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M7

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M8

Ogrevalni in hladilni sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M9

Klimatski in prezračevalni sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M10

Vodovod in kanalizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M11

Plinske inštalacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva