A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: izdelovalec/ izdelovalka kovinskih konstrukcij

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam ( v nadaljevanju : dijaki), da:                                                                                                                         

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Priprava delov za spajanje

 

 

x

 

M6

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

 

 

x

 

M7

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje

 

 

x

 

M8

Ročno obločno varjenje

 

 

x

 

M9

Varjenje v zaščiti plinov

 

 

x

 

M10

Posebni postopki spajanja

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1  Plamenski varilec/  plamenska varilka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Plamenski varilec/ plamenska varilka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

Strokovni modul v celoti

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

Strokovni modul v celoti

3

M3

Elementi konstrukcij

Strokovni modul v celoti

3

M5

Priprava delov za spajanje

Strokovni modul v celoti

9

M7

Plamensko varjenje,lotanje in lepljenje

PVL1

4

7.2 Ročno obločni varilec/ ročno obločna varilka 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Ročno obločni varilec/ ročno obločna varilka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovni modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

Strokovni modul v celoti

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

Strokovni modul v celoti

3

M3

Elementi konstrukcij

Strokovni modul v celoti

3

M5

Priprava delov za spajanje

Strokovni modul v celoti

9

M8

Ročno obločno varjenje

Strokovni modul v celoti

8

7.3  MIG/MAG varilec/varilka 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo MIG/MAG varilec/varilka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

Strokovni modul v celoti

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

Strokovni modul v celoti

3

M3

Elementi konstrukcij

Strokovni modul v celoti

3

M5

Priprava delov za spajanje

Strokovni modul v celoti

9

M9

Varjenje v zaščiti plinov

VZP1

4

7.4  TIG varilec/ TIG varilka 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo TIG varilec/ TIG varilka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih  modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

Strokovni modul v celoti

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

Strokovni modul v celoti

3

M3

Elementi konstrukcij

Strokovni modul v celoti

3

M5

Priprava delov za spajanje

Strokovni modul v celoti

9

M9

Varjenje v zaščiti plinov

VZP2

4