B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEHATRONIK OPERATER/SPI/2009

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

6

M5

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev

obvezno

136

6

M7

Mehatronski sistemi

obvezno

176

9

M8

Proizvodni procesi

obvezno

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

Skupaj B

 

1063

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

598

30

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2712

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2872

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3784

178

Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere enega izmed modulov - M9 Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov ali M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka.  Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

znanja s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike prometa ali informatike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

znanja s področja strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

znanja s področja strojništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva

M4

Izdelava električnih tokokrogov

učitelj

znanja s področja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike ali mehatronike

M5

Uporaba krmilnih naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

M6

Priklopi električnih motorjev
 

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike

M7

Mehatronski sistemi

učitelj

znanja s področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M8

Proizvodni procesi

učitelj

znanja s področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

učitelj

znanja s področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

učitelj

znanja s področja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike