B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število   ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje

obvezno

140

7

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

140

6

M3

Poslovanje in organizacija

obvezno

70

3

M4

Učinkovita raba energije

obvezno

140

6

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

obvezno

70

3

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

obvezno

140

7

M7

Obdelava gradiv

obvezno

140

6

M8

Spajanje gradiv in  toplotna obdelava

obvezno

105

5

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

158

8

M10

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

158

8

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

158

8

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

158

8

M13

Avtomatizacija in robotika

izbirno

158

8

M14

Energetski sistemi

izbirno

158

8

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

158

8

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

158

8

Skupaj B

 

1577

75

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

454

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

14

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

595

33

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4315

208

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

758

33

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4667

222

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4971

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti:šola oz. dijak lahko izbere dva predmeta izmed geografije, sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere 4 strokovne module izmed M9 do M16

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, informatike ali elektrotehnike

M2

Načrtovanje konstrukcij

učitelj

 visokošolska izobrazba iz strojništva ali visokošolska izobrazba iz informatike ali visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

M3

Poslovanje in organizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz organizacije, menedžmenta, ekonomije ali psihologije

M4

Učinkovita raba energije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

M7

Obdelava gradiv

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M8

Spajanje gradiv in  toplotna obdelava

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M10

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz strojništva ali
srednješolska izobrazba iz strojništva

M13

Avtomatizacija in robotika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

M14

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva