SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SPLOŠNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Gimnazija (1) (3) (5) (6)

54/98,
12/11,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 23.12.2010 (138. seja), 1.6.2017 (184. seja)

2.

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (3) (5)

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

3.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (IS) (3) (5)

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

4.

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija (3) (5)

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

5.

Klasična gimnazija (3) (5)

 

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STROKOVNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Ekonomska gimnazija (1) (3) (5)

54/98,
12/11,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 23.12.2010 (138. seja), 1.6.2017 (184. seja)

2.

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri  (SI) (3) (5)

54/98,
85/13
in 6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

3.

Tehniška gimnazija (3) (5)

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

4.

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (3) (5)

54/98,
85/13 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 1.6.2017 (184. seja)

5.

Umetniška gimnazija (2) (3) (4) (5)

54/98,
5/00,
25/13,
85/13,
7/14,
12/17 in
6/18

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 16.12.1999, 24.1.2013 (154. seja), 19.12.2013 (161. seja), 16. 2. 2017 (182. seja), 1.6.2017 (184. seja)

6.

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (2) (3) (4) (5)

    • Glasbena smer

111/00,
25/13,
85/13,
7/14 in
6/18

26. seja, 18.3.1999 in
37. seja 6.7.2000, 24.1.2013 (154. seja), 19.12.2013 (161. seja), 1.6.2017 (184. seja)Pojasnila k preglednici gimnazijskih izobraževalnih programov