MZSS

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI


SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA

MATURITETNI TEČAJ

ZASEBNE GIMNAZIJE

MEDNARODNI GIMNAZIJSKI PROGRAMI


Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazijski program, sprejeta na 71. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 14. 10. 2004 (pdf)
Izvedbena navodila za dvojezično izvajanje izobraževalnega programa Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija (pdf)

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO TER POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNI TEČAJ


Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, sprejeta na 68. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 20. 5. 2004 (pdf)
Izvedbena navodila za programe dvojezično izvajanje srednješolskih programov v dvojezični srednji šoli (pdf)

DRUGI PROGRAMI

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (pdf)

(POST)REHABILITACIJSKI PRAKTIKUM (pdf)

VZGOJNI PROGRAM (pdf)

VZGOJNI PROGRAM ZA DIJAŠKE DOMOVE (pdf)