NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne skupine Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

Zap.št.

Naziv predmeta

Število ur

Opomba

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

1

DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

248

 

2007/2008

2

SLOVENŠČINA

155

 

2007/2008

3

MATEMATIKA

168

 

2007/2008

4 ITALIJANŠČINA

 

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2016/2017

5

ŠPORTNA VZGOJA

124

 

2010/2011