B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTRIKAR (DV) SPI 2019

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

136

6

M2

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

6

M3

Električne naprave

obvezno

156

8

M4

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

136

6

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

izbirno

156

8

M7

Priklopi električnih motorjev

izbirno

136

6

M8

Elektronski sklopi

izbirno

136

6

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

izbirno

156

8

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

izbirno

103

6

M11

Obnovljivi viri energije

izbirno

103

6

Skupaj B

 

1073

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

1292

53

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

195

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2532

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

65

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2692

134

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3984

187

Zaključni izpit
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri module:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja računalništva, elektrotehnike ali mehatronike

M2

Izdelava električnih tokokrogov

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M3

Električne naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M4

Uporaba krmilnih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M5

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz elektrotehnike ali telekomunikacij

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali telekomunikacij

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

M7

Priklopi električnih motorjev

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike energetike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M8

Elektronski sklopi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike elektronike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M9

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike elektronike

laborant

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M10

Montaža inteligentnih inštalacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

M11

Obnovljivi viri energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali strojništva