SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (GLU, GJM)

Enoličen ID: 999589 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL