SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR SI

Enoličen ID: 999611 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL