SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Enoličen ID: 894516 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL