B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOSERVISER (DV) SPI - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezno

66

3

M5

Osnove motornih vozil

obvezno

124

6

M6

Električni sistemi na vozilu

obvezno

134

7

M7

Podvozja in prenosne naprave

obvezno

198

10

M8

Pogonski motorji

obvezno

198

10

M9

Diagnostika

izbirno

134

7

M10

Karoserijska oprema z diagnostiko

izbirno

134

7

M11

Gospodarska vozila

izbirno

134

7

Skupaj B

 

1085

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

174

8

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2523

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2683

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo enega izmed modulov M9, M10 ali M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine, sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, prometa, gradbeništva ali informatike

M2

Materiali in obdelave v poklicu 

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, prometa, organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove motornih vozil

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali prometa

M6

Električni sistemi na vozilu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M7

Podvozja in prenosne naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M8

Pogonski motorji

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Diagnostika

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike

M10

Gospodarska vozila

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja  strojništva

M11

Karoserijska oprema z diagnostiko

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja  strojništva, mehatronike ali elektrotehnike