B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTRIKAR (DV) - SPI - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno
 izbirno

Skupno število ur

Število  kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Naravoslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

obvezno

140

6

M2

Enosmerna električna vezja

obvezno

170

9

M3

Izmenična električna vezja

obvezno

170

9

M4

Krmilne naprave

obvezno

170

8

M5

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

170

8

M6

Elektroenergetski sistemi

izbirno

146

7

M7

Električni stroji in naprave

izbirno

146

7

M8

Elektronski sklopi

izbirno

146

7

M9

Avtomatika

izbirno

146

7

M10

Pametne inštalacije

izbirno

146

7

M11

Obnovljivi viri energije

izbirno

146

7

Skupaj B

 

1112

54

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

 

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

156

7

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2532

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

65

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2692

134

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3984

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije  ali sociologije

P7

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva ali informatike ter gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva ali informatike ter gradbeništva

M2

Enosmerna električna vezja

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M3

Izmenična električna vezja

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M4

Krmilne naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

M5

Električne in komunikacijske inštalacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronskih komunikacij

M6

Elektroenergetski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

M7

Električni stroji in naprave

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M8

Elektronski sklopi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M9

Avtomatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike

M10

Pametne inštalacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike

M11

Obnovljivi viri energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja elektrotehnike