B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: IZDELOVALEC OBLAČIL (GLU, GJM) - 2020

Oznaka Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Tuji jezik

obvezno

351

12

P3

Matematika

obvezno

234

9

P4

Umetnost

obvezno

 33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

165

3

P6

Družboslovje

obvezno

165

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1533

51

B – Strokovni moduli

M1

Osnove v tekstilstvu

obvezno

440

18

M2

Ženska in moška oblačila

obvezno

506

18

M3

Otroška oblačila

izbirno

253

9

M4

Športna oblačila

izbirno

253

9

M5

Krojaštvo-ženska oblačila

izbirno

355

10

M6

Krojaštvo-moška oblačila

izbirno

355

10

M7

Nega in vzdrževanje

izbirno

355

10

Skupaj B

 

1554

55

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1038

22

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

42

2

Interesne dejavnosti

 

182

6

Skupaj D

 

224

8

E – Odprti kurikulum

 

 

Odprti kurikulum

 

657

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3744

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1950

58

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

3968

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4880

178

Zaključni izpit (Izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

8

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

149

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:
Šola oziroma dijak izbere enega izmed M3 do M4 in enega izmed M5 do M7.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča največ na 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

 

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

 

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja  matematike

 

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

 

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

 

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

 

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

 

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

 

M1

Osnove v tekstilstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M2

Ženska in moška oblačila

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M3

Otroška oblačila

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M4

Športna oblačila

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M5

Krojaštvo-ženska oblačila

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M6

Krojaštvo-moška oblačila

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolskega izobraževanja tekstilne konfekcije

 

M7

Nega in vzdrževanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja tekstilstva

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur