B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV SPI 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P9

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M3

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

65

4

M4

Popravila mehanskih sklopov in naprav

obvezno

162

8

M5

Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav

obvezno

98

5

M6

Popravila električnih in elektronskih naprav

obvezno

98

5

M7

Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

obvezno

132

7

M8

Diagnostika pogonskih in delovnih strojev

izbirno

98

5

M9

Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu

izbirno

98

5

M10

Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

izbirno

98

5

M11

Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav

izbirno

98

5

M12

Varilstvo in kovaštvo

izbirno

98

5

M13

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

izbirno

98

5

M14

Vzdrževanje pnevmatik

izbirno

98

5

M15

Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1045

54

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

584

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2680

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2840

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3752

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijaki izberejo:

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega usposabljanja z delom se lahko izvede v šolskih delavnicah in na šolskem posestvu.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije, fizike ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega ali fizikalnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike
ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M3

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, hortikulture ali
visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva, gozdarstva ali kemije

M4

Popravila mehanskih sklopov in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M5

Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M6

Popravila električnih in elektronskih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali elektrotehnike ali strojništva, ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva

M7

Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije, ali višješolska iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M8

Diagnostika pogonskih in delovnih strojev

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M9

Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije, ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M10

Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali kmetijskega strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali kmetijstva ali vrtnarstva, ali višješolskega izobraževanja kmetijstva ali vrtnarstva

učitelj traktorske vožnje

srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja z  dovoljenjem za učitelja vožnje

M11

Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali strojništva ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali strojništva

M12

Varilstvo in kovaštvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva  ali kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva ali kmetijske mehanizacije ali višješolskega izobraževanja strojništva ali  kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M13

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijskega strojništva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva ali živilstva ali visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja iz kmetijstva, kmetijskega strojništva, zootehnike, vrtnarstva, hortikulture, gozdarstva in živilstva

M14

Vzdrževanje pnevmatik

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva  ali kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva ali kmetijske mehanizacije ali višješolskega izobraževanja strojništva ali  kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo

M15

Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva 

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja kmetijske mehanizacije ali elektrotehnike ali strojništva, ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, smer kmetijsko strojništvo ali elektrotehnike ali strojništva