B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TESAR - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Gradbeništvo

obvezno

198

10

M2

Osnovna gradbena tehnologija

obvezno

165

8

M3

Strokovno risanje

obvezno

99

4

M4

Tesarstvo

obvezno

455

22

M5

Izolacije

izbirno

65

4

M6

Upravljanje lahke gradbene mehanizacije

izbirno

65

4

M7

Betonska in AB dela

izbirno

65

4

M8

Kritine

izbirno

65

4

M9

Montažni odri

izbirno

65

4

Skupaj B

 

1047

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

640

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

40

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

526

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2624

130

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1552

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2784

138

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3696

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak/vajenec izbere dva izmed strokovnih modulov od M5 do M9.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program  omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Gradbeništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M2

Osnovna gradbena tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M3

Strokovno risanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

M4

Tesarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture,  gradbeništva ali lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva ali lesarstva

M5

Izolacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M6

Upravljanje lahke gradbene mehanizacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva ali strojništva

M7

Betonska in AB dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M8

Kritine

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M9

Montažni odri

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva