B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LESARSKI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

obvezno

102

5

M2

Les in lastnosti lesa

obvezno

110

6

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

obvezno

136

7

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

obvezno

80

4

M5

Materiali v lesarstvu

obvezno

110

6

M6

Mehanska obdelava lesa

obvezno

220

11

M7

Lesnoobdelovalni stroji

obvezno

134

7

M8

Konstruiranje pohištva

obvezno

210

10

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

obvezno

90

4

M10

Proizvodna tehnika

obvezno

90

4

M11

Podjetje in priprava dela

obvezno

102

5

M12

Projektiranje

obvezo

220

11

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

izbirno

60

3

M14

Opremljanje interierjev

izbirno

60

3

M15

Žagarstvo in sušenje

izbirno

60

3

Skupaj B

 

1724

86

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

504

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4479

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

656

25

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4831

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4983

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere en predmet izmed sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 2 strokovna modula izmed M13 do M 15.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali arhitekture

M2

Les in lastnosti lesa

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja lesarstva

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali arhitekture

M5

Materiali v lesarstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

M6

Mehanska obdelava lesa

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja lesarstva

M7

Lesnoobdelovalni stroji

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali strojništva

M8

Konstruiranje pohištva

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja lesarstva 

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

M10

Proizvodna tehnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali strojništva

M11

Podjetje in priprava dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

M12

Projektiranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja lesarstva

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

M14

Opremljanje interierjev

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali arhitekture

M15

Žagarstvo in sušenje

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva