SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne skupine Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA
S ŠOLSKIM LETOM

1

TUJI JEZIK

   

2011/2012

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

 

2008/2009

3

ITALIJANŠČINA

210

materni jezik

2003/2004

4

ITALIJANŠČINA

210

materni jezik (prevod)

2003/2004

5

ITALIJANŠČINA

 

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

2016/2017

6

DRUŽBOSLOVJE

132

 

2007/2008

7

DRUŽBOSLOVJE

132

prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom

2009/2010

8

DRUŽBOSLOVJE

132

za dvojezične (DV) programe srednjega poklicnega izobraževanja

2007/2008

9

MADŽARŠČINA I

213

materni jezik

2012/2013

10

MADŽARŠČINA I

213

materni jezik (prevod)

2012/2013

11

MADŽARŠČINA II

213

drugi jezik

2012/2013

12

MADŽARŠČINA II

213

drugi jezik (prevod)

2020/2021

13

MATEMATIKA

213

 

2007/2008

14

NARAVOSLOVJE

132

 

2007/2008

15

SLOVENŠČINA

213

 

2007/2008

16

SLOVENŠČINA

312

prilagojen katalog  znanja za gluhe in naglušne

20072008

17

SLOVENŠČINA

214

SPI; drugi jezik

2011/2012

18

ŠPORTNA VZGOJA

164

 

2010/2011

19

UMETNOST

35

 

2007/2008

  IZPITNI KATALOG

1

ITALIJANŠČINA

 

materni jezik

 

2

ITALIJANŠČINA

 

materni jezik (prevod)

 

3

SLOVENŠČINA

    2007/2008

KATALOGI ZNANJ – PREVODI V ITALIJANSKI JEZIK

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

1

EDUCAZIONE ALLO SPORT

164  

2010/2011


KATALOGI ZNANJ – PREVODI V MADŽARSKI JEZIK

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

ZAČETEK IZVAJANJA S ŠOLSKIM LETOM

1

KÉPZÖMÜVÉSZET

35  

2007/2008

2

SPORTNEVELÉS

164  

2010/2011