B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: FRIZER (DV) SPI 2021

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Osnove frizerstva

obvezno

297

13

M2

Frizerstvo

obvezno

462

21

M3

Ličenje

obvezno

99

5

M4

Nega rok in nohtov

obvezno

66

4

M5

Lasničarski izdelki

obvezno

33

2

M6

Digitalna pismenost

obvezno

66

4

M7

Poslovna komunikacija

obvezno

33

2

M8

Podjetništvo v stroki

obvezno

33

2

M9

Modeliranje nohtov

izbirno

33

2

M10

Oblikovanje namenskih pričesk

izbirno

33

2

Skupaj B

 

1122

55

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

137

6

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2523

127

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2683

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

187

Zaključni izpit (storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere enega izmed dveh izbirnih strokovnih modulov M9 ali M10.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Pri predmetu Družboslovje se uporablja katalog, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

Madžarščina II

učitelj

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine, sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Osnove frizerstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega predmetnega področja

M2

Frizerstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega predmetnega področja

M3

Ličenje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, kozmetike ali kozmetologije 

učitelj praktičnega pouk

- srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M4

Nega rok in nohtov

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, kozmetike ali kozmetologije 

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M5

Lasničarski izdelki

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M6

Digitalna pismenost

učitelj

višješolskega izobraževanja računalništva ali informatike

M7

Poslovna komunikacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja komunikologije, psihologije, pedagogike, sociologije ali ekonomije

M8

Podjetništvo v stroki

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije ali menedžmenta

M9

Modeliranje nohtov

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja kozmetike ali frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

M10

Oblikovanje namenskih pričesk

učitelj praktičnega pouka

- srednješolskega izobraževanja frizerstva ali

- srednješolskega izobraževanja s srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije