B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M 1

Osnove v gostinstvu

obvezno

287

12

M 2

Komuniciranje in poslovanje

obvezno

81

4

M 3

Priprava posameznih skupin jedi

izbirno

117

6

M 4

Priprava rednih obrokov

izbirno

150

8

M 5

Priprava izrednih obrokov

izbirno

108

7

M 6

Postrežba pijač

izbirno

67

4

M 7

Postrežba rednih obrokov

izbirno

200

10

M 8

Postrežba izrednih obrokov

izbirno

108

7

M 9

Eko turizem

izbirno

81

5

M 10

Kultura bivanja

izbirno

81

5

M 11

Tekstilije

izbirno

213

11

M 12

Slovenske narodne jedi

izbirno

50

3

M 13

Delikatesna kuhinja

izbirno

50

3

M 14

Peka pic

izbirno

50

3

M 15

Peka peciva

izbirno

50

3

M 16

Priprava jedi pred gostom

izbirno

50

3

M 17

Mešane pijače

izbirno

50

3

M 18

Slovenska vina

izbirno

50

3

M 19

Dekoracije

izbirno

50

3

M 20

Kreativnost

izbirno

50

3

M 21

Oskrba na domu

izbirno

50

3

Skupaj B

 

843

43

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

416

18

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2523

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2683

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo med izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M 11 strokovne module v obsegu 21 KT, med izbirnimi strokovnimi moduli od M 3 do M 21 pa modula v obsegu 6 KT.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Osnove v gostinstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva, gospodinjstva, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M2

Komuniciranje in poslovanje

učitelji

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, politologije, turizma, hotelirstva, ekonomije, organizacije dela, računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M3

Priprava posameznih skupin jedi

učitelji

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M4

Priprava rednih obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M5

Priprava izrednih obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M6

Postrežba pijač

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M7

Postrežba rednih obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouk

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M8

Postrežba izrednih obrokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

M9

Eko turizem

učitelji

visokošolskega izobraževanja geografije, turizma, hotelirstva, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, turizma ali gospodinjstva

M10

Kultura bivanja

učitelji

visokošolskega izobraževanja biologije, živilstva, zdravstva, oblikovanja ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja gospodinjstva, gostinstva, živilstva ali zdravstva

M11

Tekstilije

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja tekstilstva

M12

Slovenske narodne jedi

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva , hotelirstva ali turizma

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M13

Delikatesna kuhinja

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M14

Peka pic

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M15

Peka peciva

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M16

Priprava jedi pred gostom

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M17

Mešane pijače

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M18

Slovenska vina

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gostinstva, gospodinjstva ali živilstva

M19

Dekoracija

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva, oblikovanja ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja tekstilstva ,oblikovanja ali gospodinjstva

M20

Kreativnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja tekstilstva, oblikovanja ali gospodinjstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja tekstilstva, oblikovanja ali gospodinjstva

M21

Oskrba na domu

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociale, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja z družboslovnega področja, zdravstva ali gospodinjstva