B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MEHATRONIK OPERATER - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezno

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezno

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezno

66

3

M4

Izdelava električnih tokokrogov

obvezno

136

6

M5

Uporaba krmilnih naprav

obvezno

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev

obvezno

136

6

M7

Mehatronski sistemi

obvezno

176

9

M8

Proizvodni procesi

obvezno

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

izbirno

124

6

Skupaj B

 

1063

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

37

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

598

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2712

132

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2872

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3784

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere enega izmed modulov - M9 Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov ali M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program  omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, prometa ali informatike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, prometa ali informatike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

M4

Izdelava električnih tokokrogov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike

 

M5

 

Uporaba krmilnih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

 

M6

 

Priklopi električnih motorjev 
 

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike energetike ali mehatronike

 

M7

 

Mehatronski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike energetike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva, informatike ali fizike

 

M8

 

Proizvodni procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva, informatike ali fizike

 

M9

 

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva, informatike ali fizike

 

M10

 

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva, informatike ali fizike