B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezni

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezni

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezni

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezni

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov

obvezni

99

5

M6

CNC programiranje

obvezni

99

5

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

obvezni

99

5

M8

Oblikovanje materialov

izbirni

235

12

M9

Posebne obdelave

izbirni

235

12

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

izbirni

235

12

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

izbirni

235

12

Skupaj B

 

1064

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

195

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2523

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2683

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3975

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo 2 izmed 4 izbirnih strokovnih modulov M8 do M11.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, gradbeništva ali elektrotehnike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove oblikovanja materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

CNC programiranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M8

Oblikovanje materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Posebne obdelave

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva