B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P9

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Gradbeništvo

obvezno

198

10

M2

Osnovna gradbena tehnologija

obvezno

165

8

M3

Strokovno risanje

obvezno

99

4

M4

Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog

obvezno

455

22

M5

Izolacije

izbirno

65

4

M6

Ročna obdelava kamna

izbirno

65

4

M7

Zidanje

izbirno

65

4

M8

Ometi

izbirno

65

4

M9

Upravljanje viličarja

izbirno

65

4

M10

Pleskarska dela

izbirno

65

4

Skupaj B

 

1047

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

195

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2506

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2666

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3958

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo dva izmed strokovnih modulov od M5 do M10.
Cilji iz kataloga modula M6 se uresničujejo tudi pri praktičnem usposabljanju z delom.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Gradbeništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M2

Osnovna gradbena tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M3

Strokovno risanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

M4

Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja gradbeništva

M5

Izolacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M6

Ročna obdelava kamna

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M7

Zidanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M8

Ometi

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M9

Upravljanje viličarja

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva

M10

Pleskarska dela

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali gradbeništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja gradbeništva