ŠIFRANTI eVŠ

 • Šifranti eVŠ (xlsx) - stanje 5. 3. 2021

 

SPECIFIKACIJE ZA RAZVIJALCE IS

 

Podatki o študentih in diplomantih

Spletni servisi so namenjeni visokošolskim zavodom za posredovanje podatkov o študentih in diplomantih v eVŠ ter insitucijam, ki uporabljajo podatke o študentih in diplomantih za namen za potrebe ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic v breme javnih sredstev.

Vzpostavljeni so trije spletni servisi:

 • eVS_VZSWs (pdf) - za posredovanje podatkov o študentih in diplomantih iz informacijskih sistemov visokošolskih zavodov v eVŠ: 
 • eVS_MDDSZWs (pdf) - za prejemanje sprememb podatkov o študentih (sistem zastavic). Spletni servis omogoča naročanje na spremembe podatke za točno določenega študenta. 

 

Podatki o visokošolskih zavodih in študijskih programih

 

Za pridobivanje podatkov iz eVŠ evidenc visokošolskih zavodov in študijskih programov je vzpostavljen spletni servis. Podatki vključujejo akreditirane visokošolske zavode in javnoveljavne študijske programe po Zakonu o visokem šolstvu.

 • eVS_RazvidWS (pdf)
  • primer podatkov, ki jih vrne spletni servis za:
   • študijske programe: 
    • stanje za študijsko leto 2017/18 (xml; 17,9 MB)
    • stanje za študijsko leto 2018/19 na dan 21. 2. 2018 (xml, 16,8 MB)
    • stanje za študijsko leto 2019/20 na dan 26. 11. 2020 (xml, 16,4 MB)
    • stanje za študijsko leto 2020/21 na dan 26. 11. 2020 (xml, 16,5 MB) 
   • visokošolske zavode:
    • stanje za študijsko leto 2017/18 (xml; 257 KB)
    • stanje za študijsko leto 2018/19 na dan 21. 2. 2018 (xml, 260 KB) 
    • stanje za študijsko leto 2019/20 na dan 26. 11. 2020 (xml, 264 KB)
    • stanje za študijsko leto 2020/21 na dan 26. 11. 2020 (xml, 270 KB)
  • Vloga za priklop na spletni servis (docx)

Zadnja verzija spletnega servisa je nameščena na produkciji od 17. 11. 2017.