Deluje

SŠ Centralne obdelave

Aplikacija za zbirne obdelave podatkov in pripravo različnih izpisov podatkov srednjih šol in dijakov ter vajencev iz baze ŠOL-S za mladino ob začetku šolskega leta.

Deluje