Statistika in analize

Ta podstran je namenjena uporabnikom z dostopom do modula "eVŠ Izpisi", kjer so na voljo statistike in analize (poročila) o študentih, diplomantih in zaposljivosti diplomantov.

  1. Študenti 
  • Pregled vpisa po visokošolskih zavodih, načinu študija in stopnjah študija v obodobju študijskih let 2009/10 - 2019/20 (xlsx) - objavljeno 24. 11. 2020
  1. Diplomanti in poročila o zaposljivosti diplomantov
  • Krajša metodološka in konceptualna pojasnila visokošolskim zavodom za uporabo modula "eVŠ Izpisi" - poročila o zaposljivosti diplomantov, verzija 1, maj 2020 (pdf)
  • Tehnična navodila za uporabo modula "eVŠ Izpisi" - poročila o zaposljivosti diplomantov, junij 2020 (pdf)
  • Pogosto zastavljena vprašanja (v pripravi)

 

HEInnovate dimenzije