Nazaj na kazalo

EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Obvestilo glede sporočanja podatkov o vpisu:

  • 12. 7. 2023: Objavljamo sporočilo visokošolskim zavodom glede sporočanja podatkov v eVŠ o izpisih pred zaključkom študijskega leta zaradi menjave tudijskega programa (docx)
  • 20. 12. 2022: Objavljena so nova navodila za kreiranje EMŠO, ki so bila predstavljena na Delavnici za kreiranje EMŠO, ki je potekala online 20. 12. 2022.

 

 

Opis kontrol podatkov o študentih, ki jih omogoča eVŠ

V okviru eVŠ lahko informacijski sistemi visokošolskih zavodov preko spletnega servisa eVS_PladenjWs kličejo storitev preverjanja podatkov o študentih za naslednje kontrole:

  • A2 - Kontrola upravičenosti do vpisa v dodatno leto: procesogram (pdf) in njegov opis (doc)
    • Opozorilo: Visokošolski zavodi upoštevajte, da do vpisa absolventa oz. dodatnega leta niso upravičeni študenti, ki so se po merilih za prehode vpisali v isti ali nižji letnik, kot so bili vpisani na prejšnjem študijskem programu. V primeru študentov starih dodiplomskih študijskih programov, ki so se lani vpisovali po merilih za prehode v zadnji letnik bolonjskih študijskih programov, bili pa so že vpisani v absolventa ali zadnji letnik prejšnjega programa, kontrola A2 v eVŠ ne prepozna pravilno, da je bil vpis v bolonjski program sprememba študijskega programa, če je bil študent zadnjič vpisan pred letom 2005.

 

Pravne podlage: