Nazaj na kazalo

RAZPISI ZA VPIS V VISOKO ŠOLSTVO

Obvestila:

  • 17. 3. 2022: Vabilo na delavnico za vnos razpisov in prijavnih rokov za študijsko leto 2022/23 v aplikacijo eVŠ-OZR, ki bo potekala 22. 3. 2022 od 10. do 12. ure online. Registracija tukaj.
  • 9. 2. 2022: Za študijsko leto 2022/23 bo sporočanje razpisov in podatkov v eVŠ-OZR mogoče od četrtka, 10. 2. 2022 dalje (prvi rok, ko je mogoče odpreti prijavo za vpis je z dnem 15. 2. 2022). Pogoj, da je podatke mogoče vnesti v eVŠ-OZR, so ažurni podatki v eVŠ evidencah visokošolskih zavodov in študijskih programov, kar pomeni, da morajo biti študijski programi akreditirani oziroma njihove spremembe pravočasno sporočene NAKVIS-u, ki jih mora pregledati in sporočiti v eVŠ. Zato prosimo, da pred začetkom vnosa podatkov v eVŠ-OZR pregledate, če so prenesene vse morebitne novosti študijskih programov. V kolikor niso, nam to sporočite na mail podpora-evs.mizs(a)gov.si

 

 

NAVODILA

  • Navodila za vnos in odprtje prijavnega roka v eVŠ-OZR za:
    • javne visokošolske zavode (pdf) - 15. 3. 2022
    • zasebne visokošolske zavode (docx) (pdf) - 9. 2. 2022
  • Del navodil vezanih na pripravo podatkov o prilogah k prijavi (pdf) - 25. 1. 2021
  • Seznam prilog, ki jih OZR ponudi iz eVŠ šifranta (xlsx) - 19. 7. 2021
 

Pravna podlaga: